Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen

I Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne vill Region Skåne lyfta åtgärder för att utveckla Skåne till en mer hållbar gods- och logistikregion.

Publikationens omslagsbild
Genom att synliggöra nuläge, trender och utveckling samt lyfta behovet av en strategisk inriktning vill vi bidra till en hållbar regional tillväxt.

För att kunna hantera ökade volymer och samtidigt leva upp till regionala, nationella och internationella miljö- och klimatmål behöver godstransporterna effektiviseras och göras mer hållbara. Detta kräver förändringar som påverkar samtliga trafikslag och exempelvis rör infrastruktur, drivmedel, fordons- och fartygens storlek och utformning samt transportplanering.

Utifrån den inriktning för fortsatt arbete som presenteras i Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne har två rapporter tagits fram:

 • Ny rangerbangård i södra Sverige.
  Här bedöms hur väl rustad rangeringsstrukturen i södra Sverige är för att kunna hantera framtida krav. Rapporten presenterar även förslag på hur en robust rangeringsfunktion kan skapas.
 • HCT i Skåne
  I HCT i Skåne beskrivs hur HCT på väg och järnväg kan bidra till att klimatmålen uppnås samtidigt som godstransporterna i Skåne effektiviseras.

Hamnutveckling i Skåne

Skåne är en betydande hamnregion och en stor del av Sveriges import och export går via de skånska hamnarna. Genom brister i den anslutande infrastrukturen kan dock hamnarnas utveckling komma att begränsas. Inom ramen för projektet ”Hamnutveckling i Skåne” har en broschyr och ett kunskapsunderlag tagits fram.

I broschyren, nedan, presenteras utvalda åtgärder kring hur infrastrukturen kan utvecklas för att stödja hamnutveckling och sjöfart. Dessutom ges en bakgrund som bland annat rör flöden, funktioner samt ekonomiska effekter. I kunskapsunderlaget, nedan, ges mer fullständiga beskrivningar och redogörelser. Dessutom presenteras en bruttolista med infrastrukturåtgärder.

Se också:

 • Nya Öresundsförbindelser - Effekter för gränsöverskridande järnvägstransporter
 • Projektrapport: Förlängda sjöben: när- och kustsjöfartens potential
 • Rapport: Redundans i gränsöverskridande järnvägstrafik

Dokument

 • Broschyr - Hamnutveckling i Skåne

  ( .pdf, 1,4 MB)

  Ladda ner
 • Kunskapsunderlag Hamnutveckling i Skåne_WSP_20210115.pdf

  ( .pdf, 3,8 MB)

  Ladda ner
 • Godsstrategin

  ( .pdf, 4,8 MB)

  Ladda ner
 • Scenarioanalys för järnvägen i Skåne

  ( .pdf, 2,4 MB)

  Ladda ner
 • Ny rangerbangård i södra Sverige – huvudrapport

  ( .pdf, 3,1 MB)

  Ladda ner
 • Ny rangerbangård i södra Sverige – fördjupning

  ( .pdf, 2 MB)

  Ladda ner
 • HCT i Skåne

  ( .pdf, 2,9 MB)

  Ladda ner
 • HCT i Skåne - kortversion

  ( .pdf, 1 MB)

  Ladda ner
 • Nya Öresundsförbindelser - Effekter för gränsöverskridande järnvägsgodstransporter

  ( .pdf, 1,7 MB)

  Ladda ner
 • Nya Öresundsförbindelser - Kortversion

  ( .pdf, 638 kB)

  Ladda ner
 • Projektrapport:Förlängda sjöben

  ( .pdf, 2,3 MB)

  Ladda ner
 • Rapport: Redundans i gränsöverskridande järnvägstrafik

  ( .pdf, 1,9 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.