Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkning förväntas öka med ungefär 95 000 invånare under prognosperioden 2023-2032, vilket motsvarar en ökning med 6,7 procent.

Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser för Skåne och dess kommuner.

Befolkningsprognoserna är ett viktigt underlag i Region Skånes planeringsarbete. För dimensionering av regionens verksamheter är den framtida befolkningens storlek och åldersfördelning väsentlig. Även andra myndigheter och organisationer använder sig av Region Skånes befolkningsprognoser i sitt planeringsarbete.

Längre ner på sidan kan du ta del av den senaste befolkningsprognosen i sin helhet, men även samtliga befolkningsprognoser från tidigare år.

Dokument

 • Skånes befolkningsprognos 2023-2032

  ( .pdf, 2,6 MB)

  Ladda ner
 • Skånes befolkningsprognos 2022-2031

  ( .pdf, 3 MB)

  Ladda ner
 • Femårsklass 2022-2031.xlsx

  ( .xlsx, 96 kB)

  Ladda ner
 • Skånes befolkningsprognos 2021-2030

  ( .pdf, 1,6 MB)

  Ladda ner
 • Skånes befolkningsprognos 2020-2029

  ( .pdf, 1,7 MB)

  Ladda ner
 • Skånes befolkningsprognos 2019-2028

  ( .pdf, 1,9 MB)

  Ladda ner
 • Skånes befolkningsprognos 2018-2027

  ( .pdf, 1 MB)

  Ladda ner
 • Skånes befolkningsprognos 2017-2026

  ( .pdf, 988 kB)

  Ladda ner
 • Skånes befolkningsprognos 2016-2025

  ( .pdf, 3,5 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.