• Enhetschef Emma Skarpås står i en korridor med vita väggar. På väggen till vänster om henne hänger en tavla som föreställer en kvinna som tittar rakt och bär en kappa med många färger och mönster.

    Emma Skarpås, enhetschef på Ungdomsmottagningen i Malmö.

Kurs i konsten att använda konst för att stärka medarbetarnas hälsa

I takt med att forskningen om konstupplevelsers hälsofrämjande effekter fått spridning har även intresset för att använda konst som resurs inom vården vuxit.

Regions Skånes kulturförvaltning erbjuder vårdmedarbetare en kurs i hur man kan använda Region Skånes egen konstsamling som källa till existentiell hälsa.

– När konsten fungerar som ett avbrott från vardagen då fungerar den. Konsten är en resurs, särskilt för de som arbetar inom vården - det är ju de som ska ta hand om patienterna som kommer dit, säger Ana María Bermeo, projektledare Konst och hälsa, Konstfrämjandet Skåne.

Sänka trösklarna till existentiella samtal

Sedan i höstas ingår hon i ett samarbete med Kulturförvaltningen för att tillgängliggöra Region Skånes konstsamling. Som ett led i projektet erbjuds vårdverksamheter med konst från regionens samling att delta i en skräddarsydd workshop, där deltagarna får uppleva och prata om konst med utgångspunkt från konstverken i de egna lokalerna. Syftet med kursen är att sänka trösklarna till estetiska upplevelser och existentiella samtal.

– För att se och uppskatta konst behöver man inte ha läst konstvetenskap. Vi pratar om vad existentiell hälsa är för något. Det handlar mycket om medveten närvaro och iakttagelse, berättar Ana María Bermeo.

Samling som syns

Region Skånes konstsamling består av omkring 33 000 konstverk och skåningarna möter runt 85 procent av dem i offentliga rum som till exempel väntrum, entréer, mottagningar och konferensrum inom sjukvården.

– I förhållande till konstsamlingens storlek har den många fler exponerade konstverk än vad de flesta konstmuseer har möjlighet att visa från sina samlingar samtidigt, säger Ana María Bermeo.

Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt skräddarsys upplägget för den avdelning som deltar. I höstas höll hon i kursen för medarbetarna på Ungdomsmottagningen i Malmö där deltagarna bjöds in till Konstfrämjandets lokaler för en workshop.

– Alla kan välja att se på konst som något annat än en tapetblomma. Genom workshopen fick vi lära oss en metod för att se konst på ett nytt sätt. Den blev också ett tillfälle att vara tillsammans i mindre grupper och ha samtal om existentiell hälsa, något som Ana-Maria initierade. Det skapade mer än vad vi först tänkte, säger Emma Skarpås, enhetschef på Ungdomsmottagningen i Malmö.

Blev igångsättare för andra aktiviteter

Efter att medarbetarna gått kursen smög sig konsttemat även in bland trivselgruppens initiativ. Bland annat har den lett till att de gått på museum och gjort en konstvandring i en park tillsammans.

– Kursen var en var en fin teambildande aktivitet. Det var rofyllt och aktivt på samma gång.  Den blev en igångsättare för andra aktiviteter, tex en tipsrunda med fokus på konst i Kungs- och slottsparken. Sedan händer det något när vi samtidigt rör på oss, det är stressdämpande i sig, säger Emma Skarpås.

Konstupplevelser bidrar till existentiell hälsa

Existentiell hälsa är ett begrepp som beskriver en helhetssyn på människors hälsa och som beaktar både fysiska, psykiska och andliga hälsoaspekter. Enligt WHO påverkar den existentiella hälsan hur man uppfattar både sin fysiska och sociala hälsa, samtidigt som det är en viktig del av det psykiska välbefinnandet.

  • Existentiell hälsa är ett begrepp som beskriver en helhetssyn på människors hälsa och som beaktar både fysiska, psykiska och andliga hälsoaspekter
  • Konst i vårdmiljöer bidrar till att främja hälsa och välmående. Konsten får oss att se saker från ett annat håll, vilket bidrar till självförståelse och ger näring till kreativitet och vidgade perspektiv
  • Kursen riktar sig till alla vårdverksamheter med konst från Region Skånes konstsamling