Blickar av närvaro – om att se och uppleva konsten på Ungdomsmottagningen i Malmö

Konst i vårdmiljö – vad kan den göra för de som möter den? Broschyren Blickar av närvaro är en meditativ konstvandring genom ett antal utvalda verk på Ungdomsmottagningen i Malmö.

Framsidan på broschyren Blickar av närvaro om konsten på Ungdomsmottagningen i Malmö.På mottagningen tar personalen emot unga mellan 12 och 22 år som har frågor kring kroppen, mående, könssjukdomar, sex, relationer eller skydd mot graviditet.

Konstservice på Regionfastigheter hänger alla konstkollektioner i Region Skånes lokaler och verksamheter. För ett par år sedan togs konstkollektionen fram till Ungdomsmottagningens nya verksamhetslokaler.

Under 2023 har Region Skånes kulturförvaltning tillsammans med Konstfrämjandet Skåne påbörjat ett konstpedagogiskt arbete kring en ökad förmedling av regionens befintliga konstkollektioner, Konst som resurs i vården. Vårdverksamheter med nya konstkollektioner har kunnat anmäla intresse för att undersöka hur konsten kan vara en resurs i vardagen för såväl personal som patient. Förmedlingen - samtalet med konsten – har utgått från personalens och verksamhetens behov och förutsättningar. Broschyren Blickar av närvaro, är ett sätt att närma sig personalens önskemål om att få en närmare relation till konsten.

Foldern guidar läsaren, som kan vara personal, besökare eller anhörig, till egna tankar och förnimmelser, den gör dig uppmärksam på egna reaktioner och blickar. Konst i vårdmiljö bidrar till en omsorg om de som vistas där, genom folderns guide så kan konsten öppna upp till en stunds närvaro och medveten reflektion.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.