Hela människan, hela livet – Region Skånes strategi för kultur och hälsa

Med den nya strategin vill Region Skåne komplettera och utveckla kulturens roll i vårdsammanhang med att även lyfta kulturens roll i ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2022-2030Strategin tar avstamp i Region Skånes övergripande mål om ”Bättre liv och hälsa för fler”. För att nå upp till det målet ska Region Skåne ha tvärsektoriella och hållbara strukturer för en kultur- och hälsoverksamhet av hög kvalitet. Insatser inom kultur och hälsa ska ses som en integrerad del i arbetet för jämlik hälsa. Det ska uppnås genom att främja forskning och metodutveckling och även kunskapshöjande insatser i intern och extern samverkan.

Målet är att strategin ska bidra till att kulturens effekter för människors hälsa och välbefinnande ska tas tillvara, både inom hälso- och sjukvård och i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Detta ska ske genom att skapa en ökad tvärsektoriell samverkan  inom den egna organisationen, men också i samverkan med externa aktörer från till exempel kommuner, kulturaktörer, civilsamhället och akademin.

Strategin pekar ut fyra strategiska insatsområden

 • Kunskapsdriven kultur och hälsa-verksamhet
 • Kultur och hälsa etablerat, förankrat och finansierat inom Region Skåne
 • Kultur och hälsa-verksamhet i bred sektorsövergripande samverkan
 • Metodutveckling och ny praktik inom kultur och hälsa genom en mångfald av aktörer

Dokument

 • Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2022-2030

  ( .pdf, 4,5 MB)

  Ladda ner
 • Region Skåne´s strategy for Arts and Health 2022-2030

  ( .pdf, 4,5 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.