Konst som resurs i vården

En forskningsstudie om hur Region Skånes konstsamling kan förmedlas och tillgängliggöras för patienter, personal och besökare .

Kraftdjur gorilla är en del av det konstnärliga gestaltningsprojektet Må kraften vara med dig (2021) av konstnär Maria Bajt som finns på barn-och ungdomsavdelningen, Helsingborgs lasarett. Foto: Brendan AustinMed denna studie undersöks på vilka sätt Region Skånes konstsamling kan göra skillnad för fler invånare i Skåne. Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet, visar i studien på olika perspektiv på förmedling och tillgängliggörande i förhållande till regionens specifika förutsättningar.

Studien sätter konst och konstupplevelsen i relation till hälsa och välmående och visar hur konst i vårdmiljö samsas med många andra behov. Genom ett antal fallstudier närmar vi oss några platser där konstsamlingen visas. Med stöd i nationellt och internationellt prövade konstpedagogiska metoder, ges konkreta förslag på hur konsten kan vara en kraft och tillgång i vårdverksamheter och därmed nå fler invånare.

På konstinstitutioner är förmedling och konstpedagogiska metoder ett medvetet sätt att möta och guida sin publik genom olika konstnärliga uttryck, idéer eller tekniker. På samma sätt kan konsten i offentliga miljöer förmedlas och vara en resurs för Skånes invånare.

Studien är ett kunskapsunderlag som kommer att användas för att utforma framtida möten med konsten, men studien visar även att möten med konsten behöver anpassa efter olika situationer och platser och att möten med konsten inte ger samma upplevelse hos alla.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.