• Kollage av tre bilder. Till vänster: Black Archives Sweden. I mitten: Kulturcentrum Skåne. Till höger: Skånes konstförening.

    Black Archives Sweden, Kulturcentrum Skåne och Skånes konstförening är nominerade till Region Skånes kulturpalett 2023. Foto: Futuro Berg, Rebecka Dahlqvist och Malin Magnolia

Tre verksamheter är nominerade till Region Skånes kulturpalett 2023

Vem är det som står på scenen, vem leder konstnärligt arbete? Vem är det som ställer ut, som hörs och syns? Tre skånska kulturverksamheter har nominerats för sitt inkluderande arbete till årets Kulturpalett!

Region Skåne vill premiera inkluderande verksamheter som förbättrar villkor för konstnärligt skapande - och som skapar förutsättningar för att fler ska kunna vara delaktiga i kulturlivet - som utövare, upphovspersoner, deltagare och konstnärer.

Region Skånes Kulturpalett är ett verksamhetspris som för 2023 har fokus på Konstnärligt skapande, ett av fem utvecklingsområden i Regional kulturplan för Skåne 2021–2024. Prissumman är 100 000 kronor. Vilken verksamhet som får priset offentliggörs den 1 december.

Totalt 25 kulturverksamheter har nominerats till årets Kulturpalett. Region Skånes kulturnämnd har efter en urvalsprocess valt ut tre, som framgångsrikt arbetar med ökad representation och mångfald.

Nominerande till Kulturpaletten 2023

Black Archives Sweden

Black Archives Sweden använder konstnärliga uttryck för att skriva afrosvenskars historia. I insamlingsprojektet Familjearkivet skapar svarta och afrosvenskar ett levande arkiv över svensk historia. Familjearkivet integreras med samtidskonst och en form av representation som saknats byggs långsamt upp.

Black Archives Sweden låter afrosvenskar definiera sin representation (utveckling.skane.se)

Kulturcentrum Skåne

På Kulturcentrum Skåne kan personer med kognitiva och intellektuella funktionsvarianter ta del av utbildning och träning i att uttrycka sig genom konstnärliga uttryck. Här kan de skapa sig en plattform, utveckla sitt konstnärskap för att kunna ta plats i samhället, som kulturskapare.

Kulturcentrum Skåne öppnar vägar för nya uttryck inom konsten (utveckling.skane.se)

Skånes konstförening

I snart 120 år har Skånes konstförening erbjudit konstnärer en stabil struktur i kombination med den lilla organisationens flexibilitet. Med konsten i centrum och ett fokuserat arbete för mångfald och representation är föreningen en uppskattad mötesplats i Södra Sofielund i Malmö.

Skånes konstförening tror på synergier mellan konstformer (utveckling.skane.se)