• 27 människor sitter och står på och bakom en skulptur i form av bokstäverna LUND. De flest har vita kläder. Alla ser glada ut. På väggen i bakgrunden står texten "Kulturcentrum Skåne".

    Kulturcentrum Skåne - Lustfyllt lärande och konstnärligt skapande. Foto: Rebecka Dahlqvist

Kulturcentrum Skåne öppnar vägar för nya uttryck inom konsten

På Kulturcentrum Skåne erbjuds personer med kognitiva och intellektuella funktionsvarianter utbildning och träning i att uttrycka sig genom konstnärliga uttryck.

Kulturcentrum Skåne är en av tre verksamheter som nominerats till Region Skånes kulturpalett som 2023 lyfter kulturplanens utvecklingsområde Konstnärligt skapande med fokus på mångfald och integration.

På Kulturcentrum Skåne ges möjlighet att skapa sig en plattform för att med sitt konstnärskap ta plats i samhället.

– Att skapa och kreera är en tillfredsställelse för människan, och grundläggande för människans existens, säger Christel Nilsson Ringdahl, Kulturcentrum Skånes pedagogiska och konstnärliga ledare.

Christel Nilsson Ringdahl startade Kulturcentrum Skåne tillsammans med Heimo Åback under det tidiga 90-talet.

– Jag är musiklärare och kom från skolans värld, och för mig kändes det viktigt att låta den här gruppen av människor få ta del av rätten till utbildning för alla.

Gruppen som Christel pratar om är ungdomar med funktionsvarianter, för vilka det inte alltid är självklart att delta i fritidsaktiviteter och kulturskolor där de får möjlighet att utvecklas inom konst, musik, dans, teater, ja allt som hör kulturen till. Kulturcentrum Skånes historia tog sin början när Christel och Heimo arbetade på Månteatern i Lund och där satte upp teater- och musikföreställningar med aktörer med funktionsvarianter. Men att jobba i projektform kändes inte tillräckligt, de ville mer än så.

2001 startade Kulturcentrum Skånes första treåriga eftergymnasiala kulturutbildning i Lund, med av Skolverket godkänd kursplan och läroplan. Idag ligger skolan under Myndigheten för yrkeshögskolan, likt andra konst- och kulturutbildningar, och erbjuder 14 platser till studenter med kognitiva eller intellektuella funktionsvarianter. Än så länge är utbildningen den enda i sitt slag i Sverige som erbjuder en så bred konstnärlig utbildning för personer med funktionsvarianter.

– Vi jobbar tvärkonstnärligt. Vi tycker det är viktigt att inte nischa in oss på ett sorts uttryck. Många av de här ungdomarna har inte tagit exempelvis pianolektioner sedan de var sju, de kanske inte riktigt vet än vad de älskar mest av allt, så i utbildningen får de jobba med musik, konst, dans, alla uttryck. Tvärkonstnärligt arbete har visat sig öppna upp möjligheterna att få verktyg för att kunna uttrycka sig via konsten på ett bredare sätt, och det passar många, berättar Christel.

Syftet med utbildningen är också att göra det möjligt för studenterna att kunna söka sig vidare till andra utbildningar på exempelvis folkhögskolor eller till jobb i kulturbranschen, säger Christel.

– Utbildningen vänder sig bland annat till ungdomar med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). De är fortfarande en diskriminerad grupp vad gäller tillgången till eftergymnasiala kulturutbildningar. Vi tycker det är extremt angeläget att de får vara med och bidra till kulturlivet. Det är en kamp vi måste föra tillsammans i samhället.

Hon fortsätter:

– Kultur är enormt viktigt och grundläggande för människans existens, det är min absoluta tro. Att få möjlighet att uttrycka vad man känner, tänker och tycker, det är ett forum för förändring i samhället och för att driva de humanistiska frågorna. Det är en fantastisk tillfredsställelse att uttrycka sig konstnärligt, det går nästan inte att sätta ord på vad det är, det är bara ett behov som de flesta människor har. Men man behöver träna sig på kultur, det är inget man bara kan, man måste erövra kunskap om hur man kan uttrycka sig på olika sätt. Våra lärare har både pedagogisk utbildning och lång erfarenhet av att arbeta konstnärligt, och kan både backa upp och backa så att eleverna får utrymme att bli självständiga.

På Kulturcentrum Skåne finns även daglig verksamhet, där 28 personer i nuläget arbetar med kultur.

– Det är inte självklart för någon att få arbete inom kulturbranschen, det är tufft. Så när vi hade startat utbildningen undrade vi "Vad gör vi sen?" Därför startade vi den dagliga verksamheten. Man behöver inte ha gått utbildningen för att få arbete hos oss, men vår dagliga verksamhet är en förlängning av utbildningen. Vi sysslar med livslångt lärande, för i sitt konstnärliga arbete behöver man stabila verktyg som ständigt utvecklas.

Den dagliga verksamheten samarbetar ofta med andra kulturinstitutioner, bland annat med Skånes dansteater.

– Det är vår strategi att vara mitt ute i kulturlivet. Vi har hur mycket som helst att dela med oss av. Våra deltagare tillför kulturen så mycket spännande ingångar. Vi brukar säga att kulturen inte bara är bra för dem, de är också bra för kulturen. Det är enormt viktigt att tänka på. Vi fick Lunds kulturpris 2017. Det kan vi väl få skryta om? säger Christel med ett leende.

Kulturcentrum Skåne arbetar också kontinuerligt med föreläsningar, utbildningar och workshops för bland annat lärare, kommuner och konstnärer, för att sprida metoder och förhållningssätt för att förbättra möjligheterna inom kulturvärlden för människor med funktionsvarianter.

– Att tänka och att göra hör samman. Analysen och forskningen runt omkring är viktig, jag har alltid arbetat parallellt med det. Vi måste vara intresserade av att utforska hur man pedagogiskt banar väg för människor som sitter inne med en massa spännande uttryck men som kanske inte gör saker på det sätt som vi är vana vid. Jag gillar när man utmanas och får tänka helt tvärtom. Mångfald är häftigt för världen!

Christel Nilsson Ringdahl säger om nomineringen till Kulturpaletten:

– Vi är superglada för nomineringen, det är en ära! Det är fint med ett pris som premierar inkluderande verksamheter. Vi har jobbat så många år med mångfaldsfrågor där bland annat rätten till utbildning för alla och människors vägar till självständighet både i sina liv och sina kulturyttringar har varit centrala. Vi menar att det behövs många olika typer av stöd och kompetens för att möjliggöra detta. Får vi Kulturpaletten kan vi till exempel köpa in fler instrument, material och verktyg som ytterligare skulle höja kvaliteten i vår verksamhet. Priset kan också ge oss möjligheter att producera fler konserter, utställningar och föreställningar. Alla pengar är välkomna!

Text: Sara Reis

Bakgrund

Kulturcentrum Skåne är en av tre verksamheter som är nominerad till Region Skånes Kulturpalett 2023. Priset är ett verksamhetspris som är knutet till utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2021–2024: Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling. Kulturpaletten ska varje år att ha fokus på ett av utvecklingsområdena i kulturplanen och 2023 lyfts utvecklingsområdet Konstnärligt skapande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.