• En man föreläser för en publik.

    Skånes konstförening är en social mötesplats där människor kan träffas och umgås. Foto: Malin Magnolia

Skånes konstförening tror på synergier mellan konstformer

I snart 120 år har Skånes konstförening erbjudit konstnärer en stabil struktur i kombination med den lilla organisationens flexibilitet.

Skånes konstförening är en av tre verksamheter som nominerats till Region Skånes kulturpalett som 2023 lyfter kulturplanens utvecklingsområde Konstnärligt skapande med fokus på mångfald och integration.

Med konsten i centrum och ett fokuserat arbete för mångfald och representation är föreningen en uppskattad mötesplats i Södra Sofielund i Malmö. Albin Hillervik, som sedan 2019 är verksamhetsledare för föreningen berättar:

– Skånes konstförening driver en konsthall i Malmö som ligger storleksmässigt mellan de stora institutionerna och de småskaliga konstnärsdrivna initiativen. Där sätter vi upp fem–sex utställningar per år och ett tjugotal publika program, som inkluderar pedagogiska aktiviteter tillsammans med barn och unga. Vi är en social mötesplats där människor kan träffas och umgås. Det är en plats som är ständigt i förändring där det händer många olika saker, och det är just det som formar vår identitet.

Skånes konstförening bildades 1904 av medlemmar ur Skånska konstnärslaget och har ända sedan dess haft en framträdande position i Malmös och Skånes konstliv. Idag drivs den som en ideell förening med flera anställda och en aktiv styrelse. Föreningen arbetar aktivt med bred representation.

– Sedan 2018 har vi arbetat återkommande med konstnärliga praktiker som bygger på antirasistiska, feministiska och queera frågeställningar och metoder. Det har gjort att publik och konstnärer som är intresserade av de frågorna hittar till oss, förklarar Albin Hillervik.

– Med många samarbeten och genom att andra organisationer får ta plats hos oss för att göra program och projekt, byggs Skånes konstförening upp av många personer, grupper och röster. Det händer ganska ofta att nya organisationer och initiativ tar sina första steg genom att använda våra lokaler och vår struktur.

Han fortsätter:

– Det är samtidigt viktigt att aldrig glömma vårt huvuduppdrag, vilket är att presentera konst och arbeta tillsammans med konstnärer. Våra curatorer experimenterar med olika arbetsmetoder och inbjudningar för att hitta nya sätt att arbeta kring konsten, men också runt vår tids stora samhällsfrågor.

En stor del av verksamheten är det kuraterade utställningsprogrammet.

– Våra curatorer anställs på ett mandat om två till tre år. De bjuds in att testa olika utställningsformat och fördjupa sig i frågor inom konsten som intresserar dem. Ofta presenterar de väletablerade konstnärskap sida vid sida med unga konstnärer. Genom den här arbetsmetoden slutar vi aldrig att förnyas, säger Albin Hillervik.

När Albin Hillervik får frågan vad konst är för Skånes konstförening vänder han istället på frågan:

– Det är ett stort begrepp och nästan omöjligt att svara på, men det enkla svaret är att konst görs av konstnärer. Vi är mer intresserade av att fråga vad konst kan göra, vilka berättelser och vilka frågor som kan kanaliseras genom den. Vi frågar oss även vem som är konstnär, vem som har möjlighet att vara det.

Skånes konstförening genomför många olika typer av arrangemang utöver konstutställningar, genomförda i egen regi eller i samarbete med andra personer och organisationer.

– Vi ser det som en konsthalls uppdrag att visa samtidskonst vid sidan av andra konstformer, som dans, performance, litteratur och musik. Det är inte så tvära kast mellan konstformer. Det går att glida mellan dem, och vi tror på de synergier de kan ge. Det är viktigt att visa upp allt det. Även om kärnan i vår verksamhet är den visuella konsten så står det aldrig i opposition till att visa andra konstformer.

Skånes konstförening arbetar även regionalt, bland annat genom att dela ut stipendier till konstnärer verksamma i Skåne, delta i uppbyggnaden av en offentlig konstsamling i Vollsjö tillsammans med Erlandssonska Konstfonden och ett långvarigt samarbete med Konstskolan Munka i Munka-Ljungby.

Ett starkt fokus på barn och unga är också utmärkande för föreningen. De senaste åren har stora satsningar gjorts på lovaktiviteter för barn och ungdomar, i samarbete med bland andra Röda Korset, Fryshuset och MKB. Då har föreningen flyttat ut på Sevedsplan och det blir tydligt vilken roll Skånes konstförening spelar för de boende i närområdena Sofielund, Sorgenfri och Möllevången.

– Vi har en stor och trogen publik, och vi märker att aktiviteterna är efterlängtade och uppskattade, säger Albin Hillervik.

Han gör ett försök att sammanfatta Skånes konstförenings roll:

– Som andra konstinstitutioner och gallerier erbjuder vi konstnärer stöd och utrymme att förverkliga sina visioner. Vår roll i stadens konstnärliga ekosystem är att vi både kan erbjuda det som institutionerna kan: en stabil grundstruktur och bra lokaler, men med skillnaden att vi i och med vår lilla storlek kan vara snabba, flexibla och töjbara. Vi kan ofta jobba med kortare planering. Det finns något värdefullt i att vara stabila och flexibla på en och samma gång.

Föreningen drivs av tre deltidsanställda tillsammans med timanställda som arbetar under evenemang och utställningar. Den nio personer starka styrelsen är också en viktig del av verksamheten. Albin Hillervik säger:

– Det är många personer på små tjänster som får det hela att fungera. Skulle vi få Kulturpaletten skulle vi kunna fördjupa vårt program och i Skånes konstförenings solidariska anda dela med oss av prissumman till några särskilt viktiga pågående samarbetsprojekt.

Han avslutar med ett leende:

– Och kanske bjuda in till fest, vi får se!

Text: Sara Reis

Bakgrund

Skånes konstförening är en av tre verksamheter som är nominerad till Region Skånes Kulturpalett 2023. Priset är ett verksamhetspris som är knutet till utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2021–2024: Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling. Kulturpaletten ska varje år att ha fokus på ett av utvecklingsområdena i kulturplanen och 2023 lyfts utvecklingsområdet Konstnärligt skapande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.