Dokumentation: Region Skånes kommunutbildning för gestaltad livsmiljö

Region Skåne vill öka kompetensen hos kommunala tjänstepersoner i Skåne om hur man kan arbeta med gestaltad livsmiljö i enlighet med Region Skånes strategi. Utbildningen genomfördes under 2022.

Omslaget på rapporten om kommunutbildningen. Utbildningen togs fram av Kulturförvaltningen, avdelningen för regional utveckling och Regionfastigheter. Utbildningen utgick från Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö. Strategin ska stärka politikområdet Gestaltad livsmiljö för att möta rådande samhällsutmaningar och ge förutsättningar för goda och hållbara livsmiljöer ur såväl ekonomiskt, kulturellt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Genom att agera förebildligt som offentlig aktör kan Region Skåne skapa legitimitet, relevans, flytta positioner, samla aktörer och driva ett strategiskt utvecklingsarbete för att främja en hållbar samhällsutveckling inom ramen för gestaltad livsmiljö.

Introduktionsfilm visar exempel

En film som förmedlar gestaltad livsmiljö i den fysiska planeringen genom ett statligt, regionalt och kommunalt perspektiv producerades med extern hjälp. Syftet med filmen var att ge en inramning för diskussioner. I filmen framgår varför Region Skåne prioriterar att genomföra utbildningen, varför gestaltad livsmiljö är viktigt samt genom exempel visa på hur det går att arbeta med gestaltad livsmiljö.

Ladda ner dokumentationen

Region Skånes kommunutbildning om gestaltad livsmiljö

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.