• Blå flodhäst på väggen på barn-och ungdomsavdelningen, Helsingborgs lasarett.

    Kraftdjur flodhäst är en del av det konstnärliga gestaltningsprojektet Må kraften vara med dig (2021) av konstnär Maria Bajt som finns på barn-och ungdomsavdelningen, Helsingborgs lasarett. Foto: Brendan Austin

Konst och gestaltad livsmiljö

I politiken för gestaltad livsmiljö framhålls den offentliga konstens avgörande roll för ett mer hållbart samhällsbygge, bland annat för att konsten både kan förstärka befintliga och bidra till nya värden – såväl estetiska som sociala.

Konstnärer har under århundraden spelat en viktig roll i gestaltningen av gemensamma rum och bidragit till unika platser och boendemiljöer runt om i landet. Genom konst och konstnärliga processer kan även invånarnas perspektiv och specifika kunskap om platsen ofta tas tillvara. Att ett konstverk genomförs visar på omsorg och en vilja att investera i den lokala miljön.

Statens konstråd om Konst och gestaltad livsmiljö

Konstnärliga gestaltningsuppdrag och konstinköp

Region Skåne upphandlar konstnärliga tjänster för att skapa konstnärliga gestaltningar i byggnader i samband med ny- och ombyggnationer av bland annat sjukhus, vårdlokaler och kontor.

Konstnärliga gestaltningsuppdrag

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.