Mötesplats Digital omställning Skåne

Avslutskonferens för S2i2-projektet 31 januari 2023.

Den 31 januari samlades 110 personer på Media Evolution City och ca 50 personer digitalt för att delta i Mötesplats Digital omställning Skåne.

Mötesplatsen var både en avslutskonferens för arbetet inom S2i2-projektet och en start på fortsatt samverkan och samtal om digital omställning i Skåne. Förmiddagen inleddes av Daniel Antonsson från DIGG, Ann-Sofie Mårtensson från RISE och Daniel Dersén från Internetstiftelsen. Bland annat presenterades visionen för Sveriges digitala infrastruktur och exempel på hur datadriven utveckling kan bidra med såväl vardagsnytta som att vara nyckel till att lösa klimatutmaningarna.

Under eftermiddagen gavs två spår för arbetet inom Säker digital kommunikation och Öppna data. I SDK spåret presenterade Inera och DIGG status för SDK-arbetet på nationell nivå och Region Skåne och Arbetsförmedlingen delgav erfarenheter av sina SDK-resor. Processledarna för delprojekt SDK, Emma Pettersson och Johan Nordin, presenterade lärdomar och resultat från delprojektets arbete.  

Öppna data spåret inleddes av processledare Jakob Kulas. Därefter tog Fredrik Eriksson vid och presenterade arbetet inom den Nationella Dataverkstaden som driver nationellt och regionalt arbete inom öppna data. Jakob Kulas presenterade även status i Region Skånes arbete med öppna data och Filip Dijak och Mattias Axell berättade om lärdomar och resultat av S2i2-projektet inom öppna data. Avslutningsvis berättade Britta Duve Hansen från DigIT Hub och Mattias Axell, Metasolutions om möjligheter att använda testbädden för öppna data gratis fram till 30 november 2023.

Tre kommuner fick utmärkelser för sina insatser

Mötesplats för digital omställning Skåne avslutades med att vi korade tre kommuner som verkligen har gjort lysande insatser inom Öppna data och Säker digital kommunikation under 2022.

Till Årets öppna data-raketer utsågs Eslövs Kommun - Helena Månsson och Lomma Kommun – William Walker som har gått från beslut om att börja med öppna data till att publicera datamängder skarpt på extremt kort tid.

Priset överlämnas till Helena Månsson och William Walker

Inom SDK utsågs Stefan Johansson från Staffanstorps kommun till Årets pådrivare och blåslampa för sitt arbete med Staffanstorps anslutning till SDK och även för sitt engagerade arbete att stötta Inera och DIGG i att skapa enklare anslutningsförfaranden för kommuner och regioner.

Priset överlämnas till Stefan Johansson

Sammanfattningsvis var det ett härligt surr hela dagen och det är otroligt inspirerande att se kraften i kommuner som jobbar tillsammans. Den kunskap som projektkommunerna har arbetat fram har genom S2i2-projektet spridits till andra kommuner så att det blir lättare för fler att börja jobba med öppna data och säker digital kommunikation.

Möjlighet att titta i efterhand

Här hittar du inspelningarna från Mötesplats Digital Omställning.

Förmiddag i plenum

Förmiddag i plenum

Eftermiddag video

Eftermiddagsspår Öppna data

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.