• Barn på en cykel.

Goda exempel

Här har vi samlat goda exempel från olika delar av Skåne. Har vi glömt något? Tveka inte att höra av dig till oss, vi tar tacksamt emot fler inspirerande exempel.

I skolan

 • Rörelsesatsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 9 och handlar om att få in mer rörelse under skoldagen. Detta regeringsuppdrag syftar till att ge barnen en ökad rörelseglädje och rörelseförståelse vilket lägger grunden till ett ökat välbefinnande, bättre skolresultat men även en bättre folkhälsa. Ett stort antal skånska skolor deltar i Rörelsesatsningen och i arbetet bygger man broar mellan barn, skola och föreningsliv vilket främjar hälsan både på kort och lång sikt.

 • Jonas Carlström, rektor Storkskolan & Henrik Nilsson, RF-SISU

  Jonas Carlström, rektor Storkskolan & Henrik Nilsson, RF-SISU

  Riksidrottsförbundet arrangerade den 30 september Idrottens dag i hela landet. I Skåne deltog drygt 25 000 barn i 90 skolor.

  Storkskolan i Blentarp, Sjöbo kommun, valdes som årets fokusskola då man gjort långsiktiga, strukturerade rörelsesatsningar under flera år. Timplanen har utökats för att ge ytterligare möjlighet till rörelseglädje och värdegrundsarbete.

  – Vi arbetar frekvent med rörelsesatsningar på Storkskolan. Det handlar om regelbundna ”brainbreaks” under skoldagen, rastaktiviteter med ledare, veckans lek, måndagsdansen som eleverna ansvarar för och vi har startat en skolidrottsförening, säger Pontus Carlström, rektor på Storkskolan.

  Jenny Björkqvist, fritidsutvecklare i Sjöbo kommun, lyfter att det är glädjande att förutom Storkskolan så arbetar alla övriga grundskolor i Sjöbo kommun aktivt med rörelsesatsningar för att förbättra barnens hälsa, studiero och trivsel. Henrik Nilsson, RF- SISU Skåne, berättar att Rörelsesatsning i skolan är etablerad i Skånes alla kommuner med fler än 300 anslutna grundskolor.

  – Med stark förankring i idrotten har vi en unik förutsättning att bygga broar mellan skola, barn och föreningslivet.

  Under Idrottens dag fick eleverna på Storkskolan möjlighet att prova en mängd olika aktiviteter som skateboard, cricket, gymnastik, boule, padel och inlines. Man fick även besök av  RF-SISU:s ”Rörelsesatsning i skolan” och Region Skånes ”Sätt Skåne i rörelse”.

  – Roligt och utvecklande att man kommer och besöker oss denna viktiga dag. Vi ser fina resultat av vårt arbete  gällande elevernas motivation, koncentration, minskad stress och ökat välbefinnande vilket vi även följer i våra trivselenkäter. Nu hoppas jag att fler skolor och kommuner i Skåne inspireras av vårt arbete, säger rektor Pontus Carlström.

 • hållbar generation.jpg

  Hållbar Generation har lösningar för hälsosammare generationer, både vår och nästa. Vi leder grupper, utbildar och processleder arbetsplatser, vad social hållbarhet innebär och hur systematiskt arbete med fysisk aktivitet skapar en hållbar generation. Gemensamt tar vi fram lösningar som passar just er verksamhet.

  Sedan hösten 2021 genomför Hållbar Generation en satsning för mer rörelse i förskolan i samarbete med Sparbanken Skåne. En satsning för att öka kunskapen hos förskolepedagoger om den fysiska aktivitetens effekter på barns välbefinnande. Resultat har varit fantastiskt, över 150 förskolor har visat intresse och projektet har fått många fina recensioner.

  Kontakt:

  Linda@hallbargeneration.se

  Mer information:

 • Skicka e-post till samtliga på denna lista

  Region Skåne satsar på Femteklassare på Skåneleden för att skapa goda levnads- och naturvanor för barn. Genom Stiftelsen Skånska Landskaps naturpedagoger erbjuds skolor i Skåne en dag i naturen med en kunnig vägledare med fokus på hälsa, ekosystem, allemansrätt, utomhuspedagogik och samvaro.

  Under 2023 kommer satsningen bidra till att 4000 barn kommer ut i naturen.

 • Publik Polhem dans.jpgPå Polhemskolan i Lund, Sveriges största gymnasieskola, får alla elever undervisning i psykisk hälsa. Erik Allard, lärare i psykologi samt idrott och hälsa är grundaren till initiativet Dansa för livet. Alla elever i årskurs ett genomför en koreografi på skolgården som en manifestation för psykisk hälsa. Syftet med dansen är att skapa en känsla av sammanhang där eleverna tillsammans skapar något ihop. Dansen kan läras in och genomföras i alla ämnen som en rörelsepaus och är en del av skolans värdegrundsarbete där psykisk hälsa lyfts. Dansen har ett viktigt symbolvärde och skapar samtal om vad som får oss att må bra och var man kan få hjälp om man mår dåligt. ”Sedan vi började satsa på psykisk hälsa har vi allt fler elever som tar gymnasieexamen. I vår årliga hälsoenkät ser vi en tydlig trend att eleverna mår bättre och att de trivs bättre med sina klasskamrater och lärare” säger Erik Allard.

  Läs mer och se en videon "Lärare och elever berättar"

 • RF-SISU Skåne har utsett Hjärups skola till årets skola 2023 för sitt systematiska arbete för att ge varje elev möjlighet till rörelse under skoldagen. Skolan har sex utefritidspedagoger som erbjuder lek och rörelse på rasterna samt före och efter lektionstid. Dessa aktiviteter är förankrade i läroplanen och utefritidspedagogerna arbetar tillsammans med eleverna för att skapa en rolig och aktiv skoldag.

  Hjärups skola är belägen i ett prioriterat område där det inte finns många föreningar, vilket är bakgrunden till att skolan har bildat en Skolidrottsförening med stöd från Skolidrottsförbundet i Skåne. Redan efter ett år hade föreningen fler än 100 aktiva medlemmar, med elever från årskurs 5 och 6, som planerar och leder aktiviteterna. Skolan använder också idrottsförbundens olika skolkoncept och nyligen deltog eleverna i gymnastikförbundets hopprepsskoj, där skolan ställde upp med 22 skolklasser som tillsammans hoppade otroliga 1 033 621 hopp, vilket ger en genomsnittlig siffra på 46 982 hopp per skolklass!

  Genom att införa rörelsepauser i klassrummen och genom olika aktiviteter på skolgården, har skolan sett en minskning av incidentrapporter och en ökad trivsel bland eleverna. Skolans pedagoger och personal är engagerade och ser rörelsesatsningen som en viktig del av skolans systematiska kvalitetsarbete och utvecklingen har fått mycket positiv respons från elever och vårdnadshavare.

  ”Vi ser vinsten av att plantera rörelseglädje för varje unge att ta med sig in i framtiden. Vår intention med detta är glädje, gemenskap och god hälsa i framtiden”, berättar Karin Servin Karlsson, rektor på Hjärups skola.

  Hjärups skola ser sin rörelsesatsning som en framgång och den har haft en positiv effekt på skolans elever, med fler barn i rörelse på rasterna och färre konflikter mellan eleverna. Skolan rekommenderar att fler skolor arbetar på samma sätt och till hösten är skolans rektor inbjuden till RF-SISU Skånes regionala nätverksträff för Rörelsesatsning i skolan, för att inspirera fler skolor med deras fina arbete.

På fritiden

 • Alla ska ha möjlighet till en rolig och aktiv fritid. På Fritidsbanken kan man låna sport- och friluftsprylar utan kostnad. Under 2021 bidrog Fritidsbanken till 1,5 miljoner timmar fysisk aktivitet som annars inte hade blivit av enligt forskningsinstitutet RISE. Fritidsbanken finns i hela landet och i Skåne finns man i Eslöv, Landskrona, Trelleborg, Klippan, Lund, Östra Göinge, Kristianstad, Bromölla och Malmö.

 • FIFH Malmö skapar möjligheter för alla medlemmar att vara fysiskt aktiva, oavsett förutsättningar och vilken nivå man väljer. Det finns ett stort utbud av tävlingsidrotter, barn- och ungdomsaktiviteter, tjejgrupper och sociala arrangemang. Varje år arrangerar man Malmö Open, världens största parasportturnering på klubbnivå, med ca 2000 deltagare från 30 nationer. Denna stolta Malmöklubb har hela Skåne och Köpenhamnsregionen som upptagningsområde. Öresundsbron symboliserar föreningens vision att verka i rollen som brobyggare mellan människor i regionen. Hörnstenarna är inkludering, respekt, kunskap och allas lika värde och är den röda tråd som genomsyrar hela verksamheten.

 • Sport Fitness logotyp.Sport Fitness är ett träningskoncept för idrottsföreningar och andra typer av verksamheter som jobbar för att främja rörelseglädje och fysisk aktivitet hos barn och unga, men även vuxna - med eller utan erfarenhet av idrotten.

  Idén är att erbjuda ett komplett och enkelt träningskoncept för alla som vill testa på idrotten, men även den som vill stanna kvar i eller komma tillbaka till idrotten och dess gemenskap.

  Allsidigt, lustfyllt och kravlöst idrottsutövande som anpassas efter målgruppen och dess förutsättningar. Hos Sport Fitness finns idag Handboll Fitness, Floorball Fitness, Hockey Fitness, Basket Fitness, Volleyboll Fitness och Fotboll Fitness.

  Kontakt: Sarah Jaxell, Sarah.Jaxell@skanskidrott.se

 • En frisk generation logotyp.

  En Frisk Generations vision är ett samhälle där god och jämlik hälsa för alla barn är en självklarhet. Vi vill se ett samhälle där barns möjligheter ser likadana ut oavsett hur de växer upp och i vilket område de bor. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med.

  I våra program anordnas aktiviteter två gånger i veckan ihop med lokala idrottsföreningar, andra organisationer och det lokala näringslivet. Målet är att stärka det lokala samhället och bidra till ett tryggt bostadsområde samt att barnen och deras föräldrar ska fortsätta vara aktiva och ingå i nya inkluderande gemenskaper.

  En Frisk Generations familjeprogram riktar sig till barn i lågstadieålder och deras familjer. Aktiviteterna är anpassade för barn som är 4-12 år och områdena väljs ut i samråd med kommunen.

  Öppna hälsofrämjande aktiviteter för barn och föräldrar
  Med En Frisk Generations öppna aktiviteter erbjuds kostnadsfria utomhusaktiviteter för barn och föräldrar i närområdet. 

  Kontakt

  Alexander Nazar, Alexander@enfriskgeneration.se

  Mer information

 • Maria Carlsson_1x1.jpg

  Vi är glada att berätta att Burlövs kommun nu startat Dans för Hälsa med fysioterapeuten Maria Carlsson som instruktör. Gruppen i Burlöv vänder sig till tjejer 13-20 år med återkommande stressrelaterade symptom, anmälan sker via Elevhälsan.

  Burlöv är en av flera kommuner, som i samverkan med Region Skånes satsning Sätt Skåne i rörelse, nu implementerar metoderna Dans för Hälsa och GoFaR (Gemensamt ordnad Fysisk aktivitet på Recept) för att genom innovativa och kostnadseffektiva insatser stärka barns och ungdomars hälsa. Vi tackar för ett givande samarbete. Tillsammans sätter vi Skåne i rörelse!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.