Barn som har idrott i en gymnastiksal.

Effektmätning och utvärdering

Region Skånes övergripande målsättning är att stödja aktörer i regionen som verkar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Stödfunktionen innebär bland annat att tillgängliggöra och underlätta för användningen av hälsodata för utveckling, genomförande och utvärdering av hälsoinriktade insatser både på individ och samhällsnivå. Inom Sätt Skåne i rörelse pågår arbetet att tillsammans med berörda aktörer utveckla datadriven utvärdering; metodutveckling, uppföljning samt lokala implementeringar av metoderna GoFAR och Dans för Hälsa. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.