MatchIT

Kompetensmatchning i svenska bristyrken

Ett unikt utbildningsprojekt

Talangattraktion är viktig för tillväxten i Sverige. Också att kunna erbjuda livslångt lärande för att förse arbetsmarknaden med kompetens som gör tillväxten möjlig. Just därför finns projektet MatchIT, där man utvecklat en metod för att matcha hög kompetens hos utrikes födda med bristyrken i Sverige.

Något som gör MatchIT unikt är att alla deltagare är nyanlända akademiker med värdefull tidigare kompetens och stor kapacitet. För att deltagarna ska komma i ett kvalificerat arbete kombinerar MatchIT intensivutbildning på högskolenivå med språkstudier, företagsaktiviteter och praktik. Deltagarna antas inte på betyg, utan genom tester och intervjuer. Dessutom uppbär deltagarna ersättning genom Arbetsförmedlingen, vilket gör att de kan fokusera på utbildningen.

MatchIT påverkar på många plan

MatchIT kortar inte bara deltagarens väg till ett kvalificerat jobb inom rätt yrke. Den starka kopplingen till företagen och universitetsvärlden gör att MatchIT ger fler ringar på vattnet.

Goda exempel

Lyckade resultat

Totalt har 100 personer deltagit i MatchIT i Skåne och Blekinge. I den mest framgångsrika omgången kom 50 procent av deltagarna i arbete efter utbildningen. Det kan jämföras med att runt 15 procent av utrikes födda akademiker vanligtvis kommit i kvalificerat arbete efter tio år i Sverige.

Samhällsekonomiska vinster

Den offentligfinansiella vinsten av att tillvarata kompetensen hos utrikes födda akademiker uppskattas till nära 13 miljarder kronor årligen. En vinst som gör att kompetensutvecklande insatser som MatchIT är väl värda att investera i.

Projektets samarbetspartnersSenast uppdaterad : 2020-11-12