Hur kan vi accelerera de fossilfria bilresorna?

Vår förhoppning är att ni fortsätter det arbete som ni redan påbörjat eller börjar er resa mot fossilfria bilresor nu efter att projektet har upphört. Till hjälp för detta arbete har vi tagit fram stöd och verktyg som ni kan arbeta med på egen hand.

Verktygen

1. Inspiration och tips från andra företag

- Tre filmer med företag som medverkat i projektet. Den första ger en introduktion till företagens omställningsresa. De två andra filmerna går lite mer på djupet och berättar om vad företagen arbetat med de senaste fyra åren och hur deras planer för de kommande fyra åren ser ut.

2. Vägledning för företags fossilfria bilresor

Kunskap från projektet som hjälper dig med val av bil, ekonomi, laddning, biogas samt ger tips från andra företag. Vägledningen innehåller också länkar och referenser till externa källor som kommer att uppdateras efter att projektet är slut.

3. Utbildningsfilmer för bilhandlare och företag i fossilfria bilresor

Utbildningspaket i fem delar som vänder sig till både bilhandlare och inköpare av bilar på företag. Här får du kunskap i laddning, ekonomi, biogas, miljöpåverkan och säkerhet.

4. Kalkylverktyg

Här kan du själv räkna fram en totalkostnad/mil för företagets bilar. Du kan också jämföra olika bilmodeller med varandra och snabbt få fram vilka bilar som passar just ditt företag. Vidare får du även reda på hur mycket koldioxid de olika modellerna släpper ut.

Tips och lärdomar - resultat, reflektioner från projektet

För företag och projekt som vill få tips och lärdomar rekommenderar vi att ni tittar på filmen från slutkonferensen.

1. Framgångsrika omställningsresor

Film-1-startbild.jpgTre filmer om företag som medverkat i projektet. Den första ger en introduktion till företagens omställningsresa. De två andra filmerna går lite mer på djupet och berättar om vad företagen arbetat med de senaste fyra åren och hur deras planer för de kommande fyra åren ser ut.


3. Utbildningspaket i fossilfria bilresor

Kenny-i-studion-startbild.jpgUtbildningspaket i fem delar som vänder sig till både bilhandlare och inköpare av bilar på företag. Här får du kunskap i laddning, ekonomi, biogas, miljöpåverkan och säkerhet.


Tips och lärdomar - resultat, reflektioner från projektet

Startbild-från-slutkonferensen.jpg

Här kan du titta på valda delar från Elbilslandet Syds slutkonferens igen. Du får veta vad som har hänt i projektet under de fyra år som projektet varit igång och höra hur företagen som deltagit i projektet ställt om.


Projektets samverkanspartners

Samarbetspartners under projektet har varit: Europeiska Unionen, Region Skåne, Skånes Kommuner, Miljöfordon Sverige, Sustainable Innovation samt Länsstyrelsen Skåne, Malmö stad, Region Blekinge.Senast uppdaterad : 2022-12-07