Resultat

Resultat av projektet är att:
 • Andelen fossiloberoende fordon har ökat från 3,7 %till 42,5%, under perioden 2018 till 2021, hos företagen med egen fordonsflotta och där projektet genomfört energideklaration. Största ökningen är för fordon som drivs med HVO 100, därefter kommer laddhybrider följt av rena elbilar. De rena elbilarna ökade framförallt under 2021.
 • Koldioxidutsläppet har minskat med 1/3 hos dessa företag (förutsätter att fordon godkända för HVO 100 körts på detta bränsle).
 • Minst 150 nya laddpunkter har tillkommit hos de medverkande företagen med egen fordonsflotta och fler är på gång. (Datauppgifter hämtade från 16 av de 50 företagen.)
 • 125 nya laddpunkter har byggts hos medverkande fastighetsägare fram till 2020. (Delprojekt laddinfrastruktur avslutades i december 2020.)
 • Elbilstaxi finns nu på sju orter i Skåne och Blekinge (Ängelholm, Helsingborg, Lund Malmö, Trelleborg, Kristianstad och Karlskrona). Vid projektstart 2018 fanns inte elbilstaxi i Skåne och Blekinge.
 • Ett nätverk med 26 företag inom "Gröna affärer" har bildats.
 • Sammanlagt har närmare 100 företag i Skåne och Blekinge fått stöd av något av delprojekten i Elbilslandet Syd.

Projektets övergripande mål, 2018-2021

Öka andelen lätta transporter som utförs med elfordon eller andra fossilfria drivmedel och att minska koldioxidutsläppen från transporter.

Elbilslandet Syd har haft fyra delprojekt

 • Omställning av företags fordonsflottor
 • Kunskapsstöd till utbyggnad av laddinfrastruktur (fastighetsägare)
 • Elbilstaxi till Skåne och Blekinge (Nollzon)
 • Affärs- och Innovationsutveckling

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.