Domarklubba i trä mot vit bakgrund

Fokusgrupp Tillståndsprocesser

Fokusgruppens uppdrag är att verka för att tidsmässigt korta ner och effektivisera tillståndsprocesser för att möjliggöra ökad lokal energiförsörjning år 2030 i linje med färdplanen.

Det kan handla om att identifiera och kartlägga vilka tillståndsprocesser som genomförande av färdplanen omfattar, identifiera de viktigaste processerna och var flaskhalsarna är, undersöka vilka processer som kan ske parallellt samt att föreslå lösningar.

Sammankallande:

Länsstyrelsen Skåne

Medverkande aktörer:

Arbete pågår

För mer information kontakta effektkommissionen@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.