Gröna kullar med vindkraftverk.

Fokusgrupp Tillförsel

Fokusgruppens uppdrag är att säkerställa tillgänglig effekt fram till år 2030 genom att på olika sätt underlätta utbyggnad av lokal elproduktion i Skåne.

Färdplan 2030 bygger på mer än en sexdubbling av installerad eleffekt i Skåne till 2030. Här krävs kartläggning av möjliga tillförselprojekt från olika kraftslag, liksom strategier för snabb utbyggnad av vind-, sol- respektive reglerkraft i nära dialog med kommuner och andra aktörer.

Sammankallande:

Uniper

Medverkande aktörer:

Region Skåne, Öresundskraft AB, Kraftringen, Eolus Wind, OX2, Örsted, Länsstyrelsen Skåne. Två referensgrupper är utsedda, en för väderoberoende produktion och en för väderberoende produktion.

För mer information kontakta effektkommissionen@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.