Megafon.

Fokusgrupp Påverkan

Fokusgruppens uppdrag är att genom dialog främja lokal, regional och nationell implementering av åtgärder i linje med Färdplan 2030.

Exempel på påverkansaktiviteter kan vara att lyfta fram och peka på vad i regelverk och lagstiftning som hindrar en effektiv elenergiförsörjning. Fokusgruppen samordnar därutöver effektkommissionens budskap och löpande kommunikation.

Sammankallande:

Region Skåne

Medverkande:

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Öresundskraft AB, E.ON Energidistribution, Kraftringen, Ystad Energi, C4 Energi.

För mer information kontakta effektkommissionen@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.