Kvinna står vid maskin.

Fokusgrupp Kompetensförsörjning

Fokusgruppens uppdrag är att bidra till stärkt kompetensförsörjning kopplat till elektrifieringens utveckling i Skåne.

För att lyckas med detta krävs god tillgång till kompetent arbetskraft som ska driva och genomföra dessa förändringar. Utbildningssystemet måste dimensioneras ändamålsenligt, framtidens arbetskraft måste söka sig till utbildningar och yrkesroller som förser de branscher som möjliggör denna omställning med kompetens. Dessutom krävs att redan yrkesverksamma ges större möjlighet till kompetensutveckling.

Fokusgruppen uppdrag är att bidra till att stärka Skånes kompetens och förmåga så att planerade projekt och aktiviteter inom ramen för effektkommissionen, uppnås.

Det kan bland annat handla om åtgärder inom området talangattraktion och breddad rekrytering, att stärka utbildningssystemets förmåga att möta behovet av kompetens,  livslångt lärande samt riktade utbildningsinsatser mot nyckelpersoner för genomförandet av färdplanen.

Ansvarig för fokusgruppen:

Region Skåne

För mer information kontakta effektkommissionen@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.