Fackverk i skymning.

Fokusgrupp Distribution

Fokusgruppens uppdrag är att säkerställa att befintligt elnät och utbyggnad av nya nät på alla nivåer (stam, region och lokalnät) klarar av kapacitetsökningen i Skåne i linje med Färdplan 2030.

Fokusgruppen ska också stödja kommunerna i planering och framtagandet av aktuella kommunala energiplaner samt ta fram en sammanhållen nätutvecklingsplan för Skåne. Ett prognosverktyg har utvecklats för att enkelt och visuellt kunna beskriva effektprognoser för Skåne.

Bland åtgärder kan nämnas Proaktiv nätutbyggnad som syftar till att säkerställa att nätet är redo för anslutning där ny elproduktion planeras.

Initiativet Skånes effektkommission NET är en samverkansplattform mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Svenska kraftnät och E.ON Energidistribution som ska underlätta och möjliggöra bygget av nya kraftledningar i Skåne fram till 2035.  

Connect & Manage är samlingsnamnet på åtgärder som ska bidra till att snabbare kunna ansluta kunder till nätet, bland annat genom att analysera anslutningsbarhet, hitta flexibla lösningar, hantera abonnemang och kunddialoger.

Sammankallande:

E.ON.

Medverkande aktörer:

Svenska Kraftnät, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Öresundskraft AB, C4 Energi, Lunds universitet, Sydsvenska Handelskammaren, Lunds kommun

För mer information kontakta effektkommissionen@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.