Solceller på tak i stadsmiljö.

Fokusgrupp Användning

Fokusgruppens uppdrag är att identifiera och föreslå åtgärder för att uppnå och helst överträffa en energieffektivisering på 11 procent (200 MW) samt att genom flexibilitetsåtgärder effektivisera effektuttaget med minst 100 MW. Sammantaget skall användargruppen påvisat en effektminskningspotential med minst 300 MW fram till 2030 i Skåne.

Bland åtgärder som prövas inom området kan nämnas att mobilisera och skapa nätverk med flexibilitetsleverantörer, analysera nuvarande effekttaxor samt genomföra en förstudie om en gemensam skånska effekttaxa.

Sammankallande:

Malmö stad

Medverkande aktörer:

E.ON. Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Energikontoret Syd, Öresundskraft AB, Kraftringen, Fastighetsägarna Syd, Lunds Tekniska Högskola

För mer information kontakta effektkommissionen@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.