Flyttkedjor och rörlighet på bostadsmarknaden i Skåne

För att öka kunskapen om vad som påverkar den skånska bostadsmarknaden har rörligheten och flyttkedjorna studerats.

publikationens omslagNär ett hushåll flyttar in i en nyproducerad bostad frigörs äldre bostäder, ofta i flera led, vilket skapar en så kallad flyttkedja. Studierna fokuserar på rörligheten och sammansättningen av hushåll som ingår i de flyttkedjor som olika typer av nya bostäder ger upphov till.

Genom att studera ett stort antal bostäder med varierande egenskaper, spåra flyttkedjorna inom hela den lokala arbetsmarknadsregionen, samt använda inkomstuppgifter på hushållsnivå, kan studierna komplettera och nyansera tidigare slutsatser från studier av rörlighetseffekter till följd av nyproduktion.

Resultaten av den senaste studien från 2022 visar bland annat att nyproduktion av stora, centrala bostäder skapar större rörlighet och därigenom bättre möjligheter för hushåll att flytta till en mer passande bostad i den efterföljande flyttkedjan. Den visar även att nyproduktion av bostäder, oavsett upplåtelseform, skapar möjlighet för hushåll med relativt låga inkomster att flytta in i bostäder som frigörs i flyttkedjans senare led.

Nedan kan du även ta del av den tidigare studien "Flyttkedjor - En litteraturöversikt över befintlig forskning om flyttkedjor för bostäder" från 2018.

Dokument

  • Flyttkedjor och rörlighet på bostadsmarknaden i Skåne 2022

    ( .pdf, 1,3 MB)

    Ladda ner
  • Flyttkedjor - En litteraturöversikt över befintlig forskning om flyttkedjor för bostäder 2018

    ( .pdf, 640 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.