Bostadsglappet i Skåne - Analys av hushållens möjligheter att hyra eller köpa bostäder i Skåne

En analys av bostadsmarknaden i Skåne utifrån rörlighet, flyttfrekvens och trångboddhet. Vad krävs för att klara sig på den skånska bostadsmarknaden?

Rapporten visar på att rörligheten på bostadsmarknaden har försämrats de senaste åren. I analysen kartläggs nuvarande boendeform för drygt 500 000 skånska hushåll. Huvudsyftet med denna rapport och analyserna som gjorts är att fördjupa förståelsen och specifikt analysera hushåll som inte kan eller har svårt att efterfråga en lämplig bostad på bostadsmarknaden i Skåne.

Bostadsglappet i Skåne - Publikationens omslagssida

Några viktiga slutsatser från rapporten

  • Trångboddheten i Skåne har ökat. I Malmö har andelen trångbodda hushåll nästan fördubblats sedan 2008.

  • Antalet trångbodda hushåll i Skåne är 9000, varav 5500 är barnfamiljer i hyresrätt. Med modifierad norm stiger trångbodda hushåll till 30 000 i Skåne.

  • Den enskilt största gruppen trångbodda hushåll, som inte har möjlighet att efterfråga en större bostad, är sammanboende barnfamiljer i åldrarna 25-44 år.

  • Riktade stöd till hushåll med låga inkomster, exempelvis bostadsbidrag, får större positiva effekter jämfört med indirekta investeringsstöd till nyproduktion.

  • Möjligheterna att efterfråga en större och lämpligare bostad hänger starkt ihop med sysselsättning och disponibel inkomst.

Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Region Skåne, Byggföretagen och Evidens.

Dokument

  • Bostadsglappet i Skåne

    ( .pdf, 3,7 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.