Skånes livsmedelsstrategi 2030 - Smart mat

Livsmedelsstrategin "Smart mat" är en gemensam utvecklingsstrategi för mat- och livsmedelsproduktion med koppling till hälsa och hållbarhet.

Publikationens omslagsbildDen regionala delen av strategin är ett resultat av ett flertal dialogmöten med livsmedels- och utvecklingsaktörer i Skåne. Strategins nationella och internationella del bygger på det kompletterande utvecklingsarbete som
skett under 2017. 

För att förverkliga våra vägval har vi preciserat fem strategiska samhandlingsområden, som vi utvecklar i strategin. Dessa områden är:

  • Regler och villkor
  • Cirkulärt och biobaserat livsmedelssystem
  • Mat för livskvalitet och hälsa
  • Digitaliserad konsumentmarknad och livsmedelsproduktion
  • Ny kunskap, innovation och entreprenörskap

Regionstyrelsen antog den skånska livsmedelsstrategin i december 2017. Under 2024 pågår en översyn av strategin.
Här kan du läsa mer om översynen.

Livsmedel – ett område med tillväxtpotential i Skåne

Region Skåne skapar förutsättningar för starkare innovationsförmåga och insatser för att öka produktiviteten i Skåne. Vi samlar parter i Skåne för gemensamt agerande och driver på specifika insatser för att bland annat öka samverkansforskning och tillgång till testmiljöer. Forsknings- och innovationsrådet i Skåne arbetar med sex specialiseringsområden med tillväxtpotential, där ett av dessa sex utvalda områden är Livsmedel. 
 
På sidan Livsmedel kan du läsa mer om de insatser som Region Skåne är delaktig i inom livsmedelsområdet.

Dokument

  • Skånes livsmedelsstrategi

    ( .pdf, 2,5 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.