Positionspapper - Skånes utgångspunkter

Regeringen har lagt en infrastrukturproposition för perioden fram till 2029. I arbetet med prioriteringar har Region Skåne och Skånes alla kommuner varit involverade.

Publikationens omslagsbildPositionspapperet bygger på det remissvar Skåne tidigare presenterat och på tidigare strategier och skrivelser.

Ett attraktivt, tillgängligt och pålitligt transportsystem möjliggör för boende, verksamma och besökare att resa och uppleva Skåne samt tillförsäkrar transporter av varor.

Nya incitament skapas för bostadsbyggande och kollektivtrafik som ger fler människor tillgång till en större arbetsmarknad. Skåne tidsförtätas och förutsättningarna för integration och social hållbarhet ökar.

Kraftfulla satsningar i Skåne bidrar till en god utveckling för hela Sverige.

 

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.