Trafikcharter Greater Copenhagen

Greater Copenhagen-samarbetet presenterade i slutet av 2016 sitt första manifest – en dansk och svensk överenskommelse om prioriteringar i infrastrukturen.

omslag greater copenhagen trafikcharter.JPGÖverenskommelsen, Trafikcharter, uppdaterades 2020. Den handlar om infrastrukturåtgärder i Region Själland, Region Hovedstaden, Region Skåne, Region Halland och de 85 kommunerna i dessa regioner. Här bor idag 4,3 miljoner invånare och befolkningen ökar.

Målet med överenskommelsen är att säkra ekonomisk tillväxt, stärka en gemensam arbetsmarknad, en bättre och integrerad infrastruktur för kortare restid i regionen, men också bättre infrastruktur för nya affärs- och exportmöjligheter. Den lyfter fram vikten av internationell tillgänglighet och regionalt samspel. En annan viktigt aspekt är behovet av god inre mobilitet och grön mobilitet.

Trafikchartern pekar ut viktiga satsningar på infrastruktur och mobilitet inom följande områden:

  • Köpenhamns flygplats
  • Fehmarn Bält-förbindelsen
  • Förbindelser över Öresund
  • Järnvägar med hög hastighet
  • Ett sammanhängande och grönt kollektivt transportsystem
  • Grön mobilitet och fossilfri transport

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.