Folkhälsorapport barn och unga i Skåne 2021

Under januari-februari 2021 genomfördes den tredje folkhälsoenkäten för barn och unga i Skåne.

Enkäten skickades ut till samtliga skolor i Skåne och vände sig till elever i grundskolans årskurs 6 och årskurs 9 samt gymnasiets årskurs 2.

Totalt deltog drygt 26 000 elever. Resultaten presenteras i rapporten Folkhälsorapport Barn och ungar i Skåne 2021. De data som samlas in ger en unik möjlighet att kartlägga elevernas levnadsvanor och hälsa idag och över tid. Rapporten är ett led i Region Skånes fortlöpande rapportering om utbredningen av hälsa, hälsorisker och levnadsförhållanden i den skånska befolkningen. Resultatet i rapporten utgör en viktig grund för det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet i Skåne.

År 2022 publicerades ett komplement till rapporten: Ungas hälsa utifrån könsidentitet 2022.  

Presentation av Folkhälsoenkäten barn och unga i Skåne 2021

Dokument

 • Folkhälsorapport Barn och Unga 2021

  Webbplats

  Öppna sidan
 • Folkhälsoenkät Barn och Unga 2021 Årskurs 6

  ( .pdf, 373 kB)

  Ladda ner
 • Folkhälsoenkät Barn och Unga 2021 årskurs 9 och år 2 gymnasiet

  ( .pdf, 401 kB)

  Ladda ner
 • Teknisk rapport för folkhälsoenkät barn och unga 2021

  ( .pdf, 3,1 MB)

  Ladda ner
 • Ungas hälsa utifrån könsidentitet 2022

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.