Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2016

I februari 2016 genomfördes Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016 bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i alla Skånes kommuner. Rapporten fick två nya delrapporter 2018.

Publikationens omslagsbildTotalt svarade nära 27 400 skånska elever. Detta är en uppföljning av motsvarande undersökning som genomfördes år 2012.

Rapporten är ett led i Region Skånes fortlöpande rapportering om utbredningen av hälsa, hälsorisker och levnadsförhållanden i den skånska befolkningen.

Syftet med rapporten är att ge en aktuell bild av hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och sociala faktorer bland barn och unga i Skåne idag samt att följa utvecklingen över tid. Resultatet i rapporten utgör en viktig grund för det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet i Skåne.

Komplement till rapporten, från 2018:

Rapporterna "Hälsa bland barn och unga med funktionsnedsättning" och "Ungas hälsa utifrån könsidentitet".

Dokument

 • Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2016

  ( .pdf, 1,6 MB)

  Ladda ner
 • Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016 Årskurs 6

  ( .pdf, 204 kB)

  Ladda ner
 • Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016 Årskurs 9

  ( .pdf, 227 kB)

  Ladda ner
 • Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016 gymnasiet, årskurs 2

  ( .pdf, 227 kB)

  Ladda ner
 • Ungas hälsa utifrån könsidentitet (2018)

  ( .pdf, 667 kB)

  Ladda ner
 • Hälsa bland barn och unga med funktionsnedsättning (2018)

  ( .pdf, 1,6 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.