Seminariet på Malmö universitet stärker samarbetet inom kultur och utbildning

Den 11 juni samlades utbildare, utövare och stödgivare på Malmö universitet för heldagsseminariet "Utbildningsnät och konstnärlig utveckling". Fokus låg på kunskapsdelning och dialog om framtidens konstnärer.

Seminariet, som är det andra i en serie, bygger på en kartläggning av konst- och kulturutbildningar i Skåne genomförd av Lunds universitet för kulturförvaltningen 2022-2023. Det första seminariet hölls i Lund 2023, där man identifierade ett stort behov av fortsatt dialog och gemensamma mötesplatser för kultur- och utbildningssektorn i Skåne.

Kunskapsdelning och dialog

Årets seminarium fokuserade fortsatt på kunskapsdelning och dialog om framtidens konstnärer, konstnärlig utveckling, utbildningsnät och livslångt lärande, men adderade den här gången en konstnärlig tematik med fokus på skrivande. Temat "Människan och orden; språkets och skrivandets makt, möjligheter och utmaningar" löpte som en röd tråd genom dagen.

Kamilla Rydahl, utvecklare villkor konstnärligt skapande och projektledare för seminariet, betonade vikten av dessa möten:

- Det är avgörande att vi skapar och upprätthåller plattformar där utbildare – alla utbildningsnivåer, utövare och stödgivare kan mötas, dela kunskap och erfarenheter för att stärka hela ekosystemet för konst och kultur i Skåne.

Brett innehåll

Dagen bjöd på paneldiskussioner, föreläsningar och en läsning av poeten och dramatikern Felicia Mulinari. Annika Olsson, docent i litteraturvetenskap, inledde med att betona betydelsen av representationer i utbildning och demokrati, följd av Martin Cathcart Frödén, också från Malmö universitet, som talade om de engelskspråkiga skrivkursernas ökade efterfrågan och deras betydelse för skrivande över språkgränser.

Annelie Bränström-Öhman från Umeå universitet fördjupade diskussionen om kreativt skrivande som forskningsmetod och humanioras roll i demokratiarbete, samtidigt som hon pekade på de interna utmaningarna inom akademin. Annelie lyfte även hur akronymen SHAPE kan hjälpa till att värdesätta samhällsvetenskap, humaniora och konst. SHAPE-kampanjen, lanserad 2020 av The British Academy och syftar till att utnyttja den kollektiva kraften inom samhällsvetenskap, humaniora och konst för att forma en ljusare och mer välmående framtid. Detta relaterat till de mer uppmärksammade STEM-ämnena det vill säga naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.

This is SHAPE | The British Academy (thebritishacademy.ac.uk)

Vikten av ett starkt ekosystem

Dagen avslutades med perspektiv på EU:s kulturpolitik och dess breddade syn på kultur som en central del i samhällsutvecklingen. Diskussioner om biblioteksroll, författares villkor och folkhögskolornas betydelse för utbildning och bildning var också centrala inslag. Seminariet betonade slutligen vikten av att stärka ekosystemet för skrivande och läsande i Skåne, samt att fortsätta främja dialog och samverkan mellan kultur- och utbildningssektorerna.

Kamilla Rydahl avslutade dagen med att utrycka en förhoppning om att nästa års seminarium skulle kunna hållas på en folkhögskola.

- Ett viktigt underliggande syfte med seminarieseriens intention att stimulera kopplingar mellan utbildarna, utövarna och stödgivarna i vår region, är att ha dialogerna i våra olika vardagsmiljöer, vilket ett värdskap för ett seminarium kan bidra till. De två första seminarierna har vi arrangerat i samverkan med Lunds- respektive Malmö universitet. Det vore väldigt fint om vi nästa gång kan fortsätta våra dialoger och fördjupningar inom ramen för folkbildningens sammanhang i en av Skånes 19 folkhögskolor.

Samarbete med Malmö universitet

Årets seminarium var ett samarbete mellan Malmö universitet och kulturförvaltningen i Skåne, med syftet att stärka dialogen och samverkan inom regionens kultur- och utbildningssektor.

Utlysning med fokus på konstnärlig fördjupning

Den 20 augusti öppnar Region Skåne en särskild utlysning med fokus på konstnärligt fördjupning och residens för tvärdisciplinär samverkan, som syftar till att stärka just samverkan och därmed ömsesidigt lärande.