Ett steg närmre fler förbindelser över Öresund

Fler fasta förbindelser över Öresund har länge diskuterats i såväl Sverige som Danmark och är viktig för Skåne ur flera aspekter. Nyligen presenterade Trafikverket rapporten “Kapacitet och redundans över Öresund”.

I rapporten landar Trafikverket i att Sverige och Danmark bör gå vidare med en bilateral utredning om förutsättningarna för nya fasta förbindelser över Öresund.

En sådan utredning skulle kunna ta Öresundsregionen ett steg närmare realiserandet av en ny förbindelse.

– Det är glädjande att Trafikverket nu framhäver behovet av en bilateral utredning. Vi ser det som en framgång, för det är mycket väsentligt för regionen att vi kommer ta frågan vidare om nya Öresundsförbindelser. Det är viktigt för inte bara Öresundsregionen utan för hela Sveriges beredskap och utveckling. Jag hoppas att Sveriges infrastrukturminister Andreas Carlson nu tar kontakt med Danmarks infrastrukturminister Thomas Danielsen, så att de kan komma igång med den här utredningen så snart som möjligt, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Rapporten konstaterar likt andra analyser att det största argumentet för nya förbindelser är säkerhet och redundans. Givet omvärldsläget hade ytterligare förbindelser varit bra för både Sverige och Skånes beredskap.

– En ytterligare fast förbindelse är viktigt utifrån den skånska beredskapen och redundansen. Långsiktigt är relationerna och förbindelserna mellan Sverige och Danmark helt avgörande för Skånes utveckling. Trafikverkets rapport och slutsatser behöver nu tas vidare av respektive länder, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

– Pålitliga och effektiva förbindelser är avgörande för fortsatt stark utveckling och tillväxt i Öresundsregionen och är till nytta för både Sverige och Danmark. Arbetspendling, företagsetableringar och kunskapsutbyte mellan länderna gynnas av fasta förbindelser, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör Region Skåne.

Trafikverkets rapport: Kapacitet och redundans för transporter över Öresund (diva-portal.org)