Regional kulturplan för Skåne 2021-2024

Tillsammans skapar vi ett kulturliv öppet för alla! Kulturplanen beskriver hur Region Skåne vill bidra till utvecklingen av konst och kultur för alla som bor och verkar här.

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024Kulturen för oss samman, ger oss nya berättelser och vidgar våra perspektiv så att vi kan lära oss mer om oss själva, om varandra och om livet. Med kunskap och insikt om andra människors liv stimuleras vår nyfikenhet och därmed vår förståelse och tolerans gentemot andra människor – en viktig framgångsfaktor i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Bakgrund

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 är beslutad i regionfullmäktige.

Kulturplanen är framtagen i samverkan och samråd med Skånes kommuner, kulturliv och civilsamhälle och var utsänd på remiss den 17 februari – 26 april 2020.

En regional kulturplan är en förutsättning för att Region Skåne ska få fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet och har tagits fram i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Dokument

  • Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 - uppslag

    ( .pdf, 5,3 MB)

    Ladda ner
  • Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 - sida

    ( .pdf, 9,9 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.