Kartläggning 2018: Professionell samtida cirkus i Skåne

Den samtida cirkusen är en konstform under stark utveckling. Kartläggningen har gjorts för att Region Skåne ska få ett bra underlag för framtida utveckling av området.

Kartläggning 2018: Professionell samtida cirkus i SkåneKartläggningen har utförts av den externa konsulten Lina B Frank. Arbetet har resulterat i en rapport som består dels av en presentation av hur situationen ser ut i dag för området och dels ett avsnitt om framtida potential, möjligheter och behov.

En rad aktörer såsom institutioner, organisationer, enskilda utövare och representanter för kommuner har delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring vad som kategoriseras som professionell, samtida cirkus i Skåne.

Rapporten visar att det finns mycket stor potential och ambition att utveckla Skåne till att bli en region med en väl fungerande och internationellt relevant cirkussektor. Små åtgärder kan bli till stora steg, vilka i längden har möjlighet att ge stor effekt för Skånes utveckling i att bli ledande inom cirkussektorn både nationellt och internationellt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.