Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne

Överenskommelsen ska synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet. Överenskommelsen är undertecknad av Region Skånes kulturnämnd och regionala utvecklingsnämnd.

Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region SkåneMed anledning av bland annat civilsamhällets ökade betydelse har Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan, Föreningen Skånes Studieförbund i samverkan (SISAM) och Region Skåne beslutat att ingå en överenskommelse om bildning- och utbildningsverksamhet.

Sju tematiska områden ingår i överenskommelsen som parterna vill utveckla gemensamt. Dessa är demokrati, integration, mångfald, kompetensförsörjning och arbetsmarknad, kultur, miljö och folkhälsa. Målet är att tillsammans skapa långsiktiga samarbeten för de gemensamma samhällsutmaningarna som både folkbildningen och Skåne står inför.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.