Resurscentrum och kollektivverkstäder i Skåne

I Skåne finns flera konstnärsdrivna kollektivverkstäder och resurscentrum som är unika och centrala resurser som gör professionell konstnärlig produktion möjlig.

Resurscentrum och kollektivverkstäder i SkåneKollektivverkstäderna är KKV Grafik Malmö, KKV Monumental, KKV Textiltryck Malmö, KKV Nordvästra Skåne och Mediaverkstaden Skåne. Och de två resurscentrumen är Keramiskt center i Höganäs och Ifö Center i Bromölla.

Tillsammans är dessa viktiga grundförutsättningar för många konstnärers arbete inom olika tekniker. De erbjuder specialverkstäder, utrustning och kollegiala samarbeten och ger konstnärer tillgång till produktionsresurser som enskilda konstnärer har mycket svårt att ensamt bära ekonomiskt.

I den här broschyren (producerad 2021) presenteras de olika produktionsplatserna, vilka resurser som finns och hur du kommer i kontakt med dem. För dig som precis har slutat din konstnärliga utbildning erbjuds ett professionellt nätverk baserat på både tekniskt kunnande och idéer om konstnärsrollen i vår samtid. Kollektivverkstäderna är uppbyggda utifrån skilda behov, men förenas genom att vara kombinationer av praktiska arbetsplatser och plattformar för kontaktskapande.

Ifö Center och Keramiskt center är öppna för både professionella konstnärer och allmänheten som kan använda verkstadens resurser för att få fördjupad kunskap om teknik, material och konstområdets förutsättningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.