Rapport: Nulägesbeskrivning av fyra kollektivverkstäder

De fyra verkstäderna KKV Textil Malmö, KKV Monumental, KKV Grafik Malmö samt Mediaverkstaden Skåne som får verksamhetsbidrag från Region Skåne har genomlysts i en rapport under 2017.

De fyra verkstäderna KKV Textil Malmö, KKV Monumental, KKV Grafik Malmö samt Mediaverkstaden Skåne som får verksamhetsbidrag från Region Skåne har genomlysts i en rapport under 2017. Institutet för kvalitetsindikatorer AB (Indikator) har gjort undersökningen på uppdrag av Region Skåne. Den finns sammanställd i rapporten "Nulägesbeskrivning av fyra kollektivverkstäder". Rapporten beskriver även ett antal externa samarbetspartners och intressenter på regional och riksnivå.

Syftet med undersökningen är att få kunskap för att kunna uppfylla målen i kulturplanen och för att få underlag för framtida utveckling till exempel när det gäller villkor för konstnärligt skapande och förbättrade arbetsmiljöer för konstnärer inom bildkonst, form och design.

Verkstäderna är ett viktigt komplement

För många konstnärer är verkstäderna ett viktigt komplement till den egna ateljén eller helt enkelt den enda möjligheten att kunna arbeta professionellt inom sin speciella teknik eller sitt område. Verkstäderna är en viktig kunskapsbank med professionell utrustning tillgänglig för utövande konstnärer och en viktig mötesplats såväl lokalt, regionalt, som nationellt och internationellt. Kollektivverkstädernas medlemmar utgörs av professionella konstnärer inom relevanta områden. Verkstäderna erbjuder även projekt- och studentmedlemskap.

Region Skåne, Malmö stad och Statens kulturråd är huvudsakliga finansiärer av kollektivverkstäderna. Samtliga verkstäder erbjuder en kollektiv verkstad med gemensamma maskiner och annan professionell utrustning till konstnärer och kulturarbetare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.