Förhoppningen är att skapa ringar på vattnet och lära av varandra, så att hjulet inte måste uppfinnas på nytt där kunskap redan finns.
Genom att ta del av varandras erfarenheter, samtala och nätverka kan också nya idéer och samarbeten ta form. Detta som en del i att tillsammans möta samtidens utmaningar, utvecklas och skapa ett handlingskraftigt och kreativt biblioteks-Skåne.

Stora utvecklingsdagen 2022

Stora utvecklingsdagen 2022 kommer att äga rum den 17 mars. Ni kan läs mer i vår kalender.

Stora utvecklingsdagen 2022

Anders Mildner från Altitude Meetings, moderator för SUD 2021, med Maria Tsakiris, enhetschef på Region Skånes kulturförvaltning.

Stora utvecklingsdagen 2021

Stora utvecklingsdagen 2021 anordnades den 18 mars som en digital heldagskonferens i samarbete med Altitude Meetings. Det digitala formatet antogs på grund av pandemin, men tillät också ett högre deltagarantal än vanligt – 223 personer kunde vara med under dagen. Biblioteksprojekten som presenterades under dagen på temana plats, läsande och berättande och delaktighet ramades in av gäster från såväl andra delar av Sverige som utlandet:

  • Matt Finch, brittisk forskare och strateg, föreläste om demokrati och bibliotekens roll för att utjämna ojämlikhet med kopplingar till Agenda 2030
  • Pieternel Thijssen, chef för innovation och programmering på bibliotek LocHal i Tilburg i Holland, berättade om LocHals verksamhet utifrån delaktighet och Agenda 2030
  • Reinert Mithassel, chef på BibloTøyen i Oslo, berättade om BibloTøyens arbete med biblioteksrummet och användarperspektiv
  • Bagir Kwiek, Sveriges läsambassadör, talade om vikten av bibliotek fokus på nationella minoriteter
  • Malene Jensen och Sanna Barsk, barnbibliotekarierna från Kiruna bibliotek som vann Svensk biblioteksförenings barnrättsutmärkelse Elefanten, berättade om sitt arbete med att göra barn delaktiga i processen med att flytta biblioteket

Arbeta utforskande, våga prova och samarbeta

Dagens primära fokus låg på de skånska folkbibliotekens olika projekt. Genomgående under projektpresentationerna under dagen var budskapet att våga arbeta utforskande och prova sig fram, liksom vikten av samarbete och att dela med sig. 

Nedan summeras ett antal av de projekt som presenterades under dagen. Tveka inte att höra av er till kontaktpersonerna för projekten om ni är nyfikna på att prova något liknande själva eller vill veta mer!

Ett axplock av de projekt som presenterades på SUD 2021

Maria Tsakiris, enhetschef på Region Skånes kulturförvaltning, med Anders Mildner från Altitude Meetings, moderator för SUD 2020 som blev digitalt.

Stora utvecklingsdagen 2020

Med nyheten om pandemins framfart och de första restriktionerna tvingades Stora utvecklingsdagen i mars 2020 hastigt att ställa om till digitalt format. I och med den snabba omställningen uteblev de bibliotek som skulle varit med för att presentera sina projekt under dagen. Därför anordnades i december 2020 tre stycken morgonlive-sändningar, så kallade SUD-frukostar, där representanter från biblioteken som skulle deltagit i mars sågs för att samtala utifrån sina projekt. 

Sändningarna spelades in och delas här som ett utsnitt av några av de projekt som genomförts av skånska bibliotek, på temana digitalisering och barns delaktighet. 

SUD-frukostar

SUD-frukostarna modereras av Anders Mildner, från Altitude Meetings, som samarbetar med Region Skåne kring arrangemanget. Förutom representanter från biblioteksprojekten gästas de av Johan Söderberg, bibliotekschef på Piteå stadsbibliotek, Lovisa Sterner, beteendevetare och livsstilsanalytiker med fokus på unga, samt en överrasknings-gäst i slutet av varje sändning som bjuder på ett boktips.

Första SUD-frukosten: biblioteken i Hässleholm och Lund om digitalisering

Från Hässleholm berättar Catrin af Malmborg, bibliotekarie, och Malin Horney Sköld, SFI-lärare om sitt samarbete i projektet Interagera, integrera. Projektet bestod i workshops med nyanlända om digitala verktyg och tjänster.

Från Folkbiblioteken i Lund delar Hanna Zander och Kristina Elding med sig av erfarenheter från satsningen med Digitalt lärcentrum, som utvecklats genom användarintervjuer.

SUD-frukost 3 dec

Andra SUD-frukosten: biblioteken i Eslöv och Helsingborg om digitalisering

Från Eslövs bibliotek berättar Therese Hammersten om projektet Digital delaktighet för social hållbarhet, som genom en prövande användarcentrerad process landade i internetcaféer för äldre.

Från Helsingborgs bibliotek redogör Annelie Holst och Saga Joelsson hur de arbetar med sitt Digidel-center, som byggs ut för att finnas på fler platser där det behövs.

SUD-frukost 2

Tredje SUD-frukosten: biblioteken i Helsingborg och Osby om barns delaktighet

Från Helsingborgs bibliotek berättar Caroline Karlsson, Petra Glans och Amanda Nanor om tre projekt som går under samlingsnamnet Stärkta små barn, där de samarbetat med bland annat BVC och Tropikariet och arbetat utforskande och uppsökande för att möta de allra minsta barnen.

Från Osby bibliotek deltar Isebell Johnsson och Sara Eckerström med två projekt: Ungdom på biblioteket, där de i en lärprocess om barnperspektiv och tillgänglighet utvecklat biblioteksrummet; och Ta makten, ett projekt med skolelever i årskurs 8 om psykisk hälsa, i samarbete med flera aktörer i kommunen.

SUD-frukost 3Senast uppdaterad : 2021-03-23