• 27 människor sitter och står på och bakom en skulptur i form av bokstäverna LUND. De flest har vita kläder. Alla ser glada ut. På väggen i bakgrunden står texten "Kulturcentrum Skåne".

    Kulturcentrum Skåne får Region Skånes Kulturpalett 2023 för deras övertygelse om att alla ska erbjudas möjlighet till konstnärlig förkovran. Foto: Rebecka Dahlqvist

Kulturcentrum Skåne i Lund får Region Skånes kulturpalett 2023

Region Skånes kulturpalett 2023 ska gå till en verksamhet som arbetar framgångsrikt med målgruppsarbete, publikutveckling och ett inkluderande kulturliv med fokus på konstnärligt skapande.

Kulturnämndens motivering:

Årets kulturpalettmottagare har utifrån en tro på allas behov av och rätt till att utvecklas genom konst och kultur utvecklat en unik tvärkonstnärlig verksamhet som öppnar vägar för nya uttryck för såväl individer som samhället.

De har skapat en unik eftergymnasial utbildning och en kulturarbetsplats. Verksamheten har utvecklat pedagogiska metoder och verkar för att förändra möjligheterna inom kulturvärlden för personer med funktionsvarianter. På så sätt visar de vägen till en humanare värld genom inkludering, mångfald och representation.

2023 års kulturpalett går till Kulturcentrum Skåne för deras övertygelse om att alla ska erbjudas möjlighet till konstnärlig förkovran och allas rätt att med sitt konstnärskap ta plats i samhället.

Mer om Kulturcentrum Skåne

På Kulturcentrum Skåne kan personer med kognitiva och intellektuella funktionsvarianter ta del av utbildning och träning i att uttrycka sig genom konstnärliga uttryck. Här kan de skapa sig en plattform, utveckla sitt konstnärskap för att kunna ta plats i samhället, som kulturskapare.

Kulturcentrum Skåne öppnar vägar för nya uttryck inom konsten

Fakta om Region Skånes Kulturpalett

Kulturcentrum Skåne i Lund var en av tre verksamheter som blev nominerade till Region Skånes Kulturpalett 2023. Priset är från och med 2021 ett verksamhetspris som är knutet till utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2021–2024: Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling. Kulturpaletten ska varje år att ha fokus på ett av utvecklingsområdena i kulturplanen och 2023 lyfts utvecklingsområdet Konstnärligt skapande.

Prissumman för 2023 är 100 000 kronor. Prissumman ska ge mottagaren möjlighet att utveckla och/eller sprida kunskap och erfarenhet om verksamheten.

Region Skånes kulturpalett