Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt

Strategin är ett verktyg för utveckling och tillväxt i Skåne.

Innovationsstrategin är en del av Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det Öppna Skåne 2030, och tillsammans med kompetensförsörjningsstrategin pekar den på riktningen mot en hållbar tillväxt för Skåne.

Denna strategi är Forsknings- och innovationsrådet i Skånes (FIRS) strategi för Skåne och är det gemensamma styrdokument, utifrån vilken FIRS arbetar med att samla och driva utvecklingsinsatser. FIRS välkomnar alla intressenter att delta i genomförandet.

FIRS är ett forum för samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun, region och nationell nivå där såväl lokala, regionala, nationella som internationella insatser kan samordnas. Detta för att skapa förbättrade förutsättningar för forskning och innovation i Skåne genom ökad och fördjupad samverkan. Strategin är Skånes Regionala strategi för smart specialisering (RIS3).

Denna strategi innehåller tre grundläggande delar med gemensamma vägval för att stärka innovationskraften i Skåne:

 1. Identifiering av prioriterade områden att kraftsamla kring. De prioriterade områdena delas in i två typer av insatsområden: specialiseringsområden respektive breda näringslivsfrämjande insatser. De sex specialiseringsområdena är: Avancerade material och tillverkningsindustri, ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village, Livsmedel, Life science och hälsa, Smarta hållbara städer och Tech.

 2. Så når vi effekt tillsammans genom samverkan. Pekar ut fyra huvudområden kring hur vi ska samverka för att uppnå resultat: i) Regionalt ledarskap, ii) utveckla attraktiva innovationsmiljöer, iii) utveckla främjarsystemet och  iv) Analys & kommunikation.

 3. Prioriteringar för strategisk finansiering. FIRS (Forsknings- och innovationsrådet i Skåne) kan verka strategiskt kring finansiering på flera olika sätt: i) genom medlemmarnas egna budgetar, ii) allokering och samordning av medel i fonder och finansieringskällor som parter i FIRS har inflytande över och iii) gemensam påverkan på nationella och europeiska finansiärer och ökat deltagande.

Läs mer om Forsknings- och innovationsrådet

 

Dokument

 • Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt

  ( .pdf, 2,3 MB)

  Ladda ner
 • Skåne’s Innovation Strategy for Sustainable Growth (English)

  ( .pdf, 1,7 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.