Stöd till digitalisering

En digitaliseringscheck hjälper dig utveckla din verksamhet

Tips på andra stöd att söka

Är ditt företag drabbat ekonomiskt av Covid-19?

Läs mer eller få hjälp av Region Skånes företagsakut om du undrar vilka stöd som finns att söka.

När Region Skånes digitaliseringscheckar är pausade vill vi tipsa företag som söker stöd inom digitalisering om följande satsningar:

Digitalisering 2020
Ett samarbete mellan Almi och Tillväxtverket. Denna satsning vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher som befinner sig utanför storstadsregionerna och som har någon form av digitala planer samt en önskan att genomföra dessa.

Kickstart Digitalisering
IUC Kickstart Digitalisering

Ett erbjudande från IUC som vänder sig till industriföretag eller industrinära tjänsteföretag, med max 249 anställda. Kickstart Digitalisering innebär att ditt företag avsätter en heldag och två halvdagar med workshops kring digitalisering. Ni får hjälp att hitta sätt att stärka era affärer och identifiera möjligheter till nya kunder och marknader.

Digitaliseringscheckar

Syftet med digitaliseringschecken är att hjälpa dig att skapa nya värden i företaget genom användande av digital teknik. Det kan till exempel handla om att ta fram en digital strategi, identifiera nya affärsmodeller eller att effektivisera digitala processer och system.

Projektet ska vara nivåhöjande. Det innebär att det ska tillföra ny kompetens till företaget, och gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten. Det är viktigt att du har en långsiktig idé om hur du vill utveckla verksamheten, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Läs mer om hur Region Skåne kan hjälpa till med affärsutveckling

"Idag finns ingen koppling mellan vår webbshop och lagersaldo. Men nu skaffar vi oss det!"

ten points.jpgMaria Yavuzyasar, VD på skotillverkaren Ten Points i Ängelholm, sökte Region Skånes digitaliseringscheck för att utveckla ett nytt digitalt affärssystem.

Projektet är i full gång och med det nya systemet kommer företaget att kunna möta de krav som både kunder och återförsäljare ställer i en bransch som är i ständig förändring.

Läs mer om Ten Points digitaliseringsresa

Digitaliseringscheckarna pausas och går inte att söka under 2020.

digitalisering-avdelare.jpgMer information om framtida ansökningsperioder kommer.

1. Vem kan söka?

 • Företaget ska ha mellan 2 och 49 anställda, varav minst två personer arbetar 100 procent.
 • Företaget ska ha en omsättning på minst 3 miljoner kronor, genererat av kundintäkter, och max 100 miljoner kronor.
 •  Företaget ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.
 • Företaget ska ha en god ekonomi och resurser för att fullfölja satsningen.
 • Företaget och/eller dess produkter (varor eller tjänster) ska vara etablerat på marknaden.
 • Om det sökande företaget till 25 procent eller mer ägs av ett eller flera företag får det totala antalet anställda i hela koncernen ej överstiga 250 anställda.

Omsättning och antal anställda gäller enligt senaste årsbokslut, synligt på uc.se eller allabolag.se. Om företaget tidigare fått medel från samma program har man ett "karensår", där man först efter ett år från avslutat projekt kan söka nya medel till ett nytt projekt. Vid stort söktryck prioriteras företag som inte tidigare erhållit en affärsutvecklingscheck för digitalisering eller internationalisering.

2. Hur får pengarna användas?

Företag kan beviljas mellan 50 000 och 200 000 kronor och måste själva stå för lika mycket som beviljas i stöd. Till exempel: För att bli beviljat 100 000 kronor måste företaget själv bidra med 100 000 för en total projektbudget om 200 000 kronor.

Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget på följande två sätt:

 • Köp av tjänst
 • Projektanställning

Exempel på projekt som checken kan användas till:

 • Ta fram en digital strategi
 • Ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation
 • Förbättra och effektivisera digitala processer och system
 •  Ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
 • Utveckling av kundrelationer
 • Juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter

Checken kan inte användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • Enbart byte av affärssystem
 • Materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde
 • Enbart köp av befintliga lösningar
 • Löpande applikation- och webbutveckling
 • Licenskostnader
 • Produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
 • Utbildningar
 • Resor
 • Marknadsföring mot kund

Ditt företag ska kunna styrka utläggen med fakturakopior och/eller kvitton. Alla insatser ska vara genomförda och slutredovisade senast ett år efter projektstart.

3. När går det att söka?

Vi har flera ansökningsperioder varje år. I samband med varje avslutad utlysning hålls ett så kallat ”draknäste”, där de sökande företagen får presentera sin projektidé för representanter från Region Skåne, Tillväxtverket och andra samarbetspartners.

Under ansökningsperioderna hittar du blanketten för intresseanmälan på denna sida.

4. Vad händer efter att en intresseanmälan skickats in?

 1. Partnerskapet läser genom intresseanmälan för att se om det sökande företaget uppfyller kriterierna för att kunna bli tilldelat en check.
 2. Kontaktperson från partnerskapet för dialog med företaget för att reda ut eventuella frågetecken.
 3. Partnerskapet bjuder in till pitch/draknäste av projektidé.
 4. Draknäste genomförs och beslut fattas av partnerskapet.
 5. Vid ett positivt beslut kan företaget göra en formell elektronisk ansökan.
 6. Projektet kan påbörjas. Ett projekt kan maximalt pågå ett år.
 7. Efter upparbetade kostnader kan beviljad summa rekvireras löpande.

5. Efter att din check beviljats

Då ditt företag beviljats en digitaliseringscheck kommer du att få information om hur du gör en formell elektronisk ansökan. Det sker via tjänsten minansokan.se. Här söker du sedan också utbetalningar av checken.

Du kommer också att få tillgång till mallar för rapportering. Senast uppdaterad : 2020-04-30