Stöd till digitalisering

Region Skånes digitaliseringscheck gör Skånska företag mer konkurrenskraftiga.

Projektet ska vara nivåhöjande. Det innebär att det ska tillföra ny kompetens till företaget, och gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten. Det är viktigt att du har en långsiktig idé om hur du vill utveckla verksamheten, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

 

Berättelser från företag som sökt en digitaliseringscheck

Celemi vågade digitalisera sin storsäljande produkt med hjälp av digitaliseringschecken. 

Digitaliseringscheck - case Selemi

Ten Points sökte Region Skånes digitaliseringscheck för att utveckla ett nytt digitalt affärssystem.

Maria Yavuzyasar, VD på skotillverkaren Ten Points i Ängelholm, sökte Region Skånes digitaliseringscheck för att utveckla ett nytt digitalt affärssystem.ten points.jpg

Projektet är i full gång och med det nya systemet kommer företaget att kunna möta de krav som både kunder och återförsäljare ställer i en bransch som är i ständig förändring.

Läs mer om Ten Points digitaliseringsresa

digitalisering-avdelare.jpg 

Så här söker du en digitaliseringscheckSenast uppdaterad : 2021-05-19