En man och en kvinna promenerar med cyklar

Hälsofrämjande samhällsplanering

En viktig del i Region Skånes arbete för en bättre folkhälsa är att belysa hur folkhälsan påverkas av miljö, infrastrukturplanering och den övergripande fysiska planeringen.

Den miljö vi lever i har en stark påverkan på vår hälsa. Luftkvalitet, buller, kemikalier och tillgång till och kvaliteten på naturområden har en direkt påverkan på hur vi mår och på vårt välbefinnande. 

Region Skåne tar fram rapporter som belyser sambanden mellan miljö och hälsa, vilka kan användas som underlag för samhällsplanering. Arbetet sker i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Region Skånes verksamhet Arbets- och miljömedicin i Lund. 

Webbinarium 21 januari 2022 - Barnmiljöhälsorapporten

Fysisk planering

Den fysiska planeringen kan bidra till att skapa attraktiva boendemiljöer, mötesplatser och rekreationsområden och därmed bidra till grundläggande förutsättningar för hälsa och social hållbarhet med integration, trygghet och jämlikhet.

Region Skåne har genom sitt utökade självstyrelseuppdrag en uppgift att yttra sig över de kommunala översiktsplanerna. En viktig del i det arbetet är att bedöma hur kommunerna beaktar folkhälsans bestämningsfaktorer och den sociala hållbarheten i de planer som arbetas fram. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.