Barn hoppar  och gör konster på en äng.

Barn och ungas fysiska uppväxtmiljöer i Skåne

Förstudien Barn och ungas fysiska uppväxtmiljöer i Skåne har bedrivits inom ramen för genomförandet av Regionplan för Skåne 2022–2040.

Projektets inriktning kopplar till regionplanens avsnitt om bebyggelseutveckling och utveckling av hälsofrämjande livsmiljöer.

Syftet med projektet är att analysera hur Region Skåne i samverkan med samhällets aktörer, genom fysisk planering och insatser i den fysiska miljön, kan stärka barn och ungas möjligheter till lek, fysisk aktivitet och en hälsofrämjande livsstil.

Detta kan ske genom att förbättra tillgång, nåbarhet och kvalitet på hälsofrämjande fysiska utemiljöer, planera för ökad rörelsefrihet och gynna rörelsestråk till/från skolan och fritidsaktiviteter etc.

I projektet har följande analyserats:

  • Vad säger forskningen?
  • Vad behöver göras?
  • Vem gör vad?

Förstudien förbereder för framtida projekt inom ämnesområdet genom att definiera kunskapsläget, vilka metoder och analysverktyg som kan användas i den fysiska planeringen samt vilket behov av insatser från Region Skåne som finns inom området.

I förstudien ingår även att tydliggöra regionens respektive kommunernas ansvar och roller och hur samverkan och dialog med relevanta samhällsaktörer kan ske samt hur ekonomi, normer, beteenden, prioriteringar m.m. kan påverka implementeringen.

Hela rapporten: 

Fysisk planering för ett rörelserikt Skåne

Sammanfattning: 

Barn och ungas fysiska uppväxtmiljöer i Skåne

 

 

Slutseminarium Barn och ungas fysiska uppväxtmiljöer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.