Ramverk för skånska mountainbike leder

Ramverk för skånska mountainbike leder (Utg. 2021, rev. 2022) är baserat på internationell och svensk kunskap om utveckling av hållbara mountainbikeleder och är ett verktyg för alla som har ambitionen

Ramverket innehåller rekommendationer och riktlinjer om:

  • Planering, förankring och tillstånd.
  • Anläggning av hållbara leder för minimalt framtida underhåll.
  • Att skapa av roliga leder som ger positiva upplevelser.
  • Gradering av leder utifrån teknisk svårighet.
  • Märkning av leder.

Det finns printmallar för märkning av leder enligt ramverket. Dessa får användas under förutsättning att du följer riktlinjerna i ramverket, att du har en överenskommelse med berörd markägare och att lederna anläggs i harmoni med natur och andra friluftsintressen. Om detta är aktuellt kontakta projektledare Nellie Larsson.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.