Byggstart Skåne - Infrastruktur för Sveriges utveckling

Den skånska infrastrukturen står inför flera stora utmaningar. I denna broschyr har vi sammanfattat Skånes prioriteringar för vår framtida infrastruktur.

Publikationens omslagsbildI slutet av mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell transportplan för åren 2018–2029. I det arbetet ingår Sverigeförhandlingen som en del av kommande års infrastrukturplanering på nationell, regional och kommunal nivå.

I Skåne finns sedan 25 juni 2015 en gemensam plattform för de satsningar som krävs i Skåne – Skånebilden. Det är en överenskommelse som tar avstamp i hur infrastrukturen behöver byggas ut för att fortsätta utveckla Skåne – och Sverige – på ett hållbart sätt.

Dokument

  • Broschyr Byggstart Skåne

    ( .pdf, 4,3 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.