Genom brister i den anslutande infrastrukturen kan dock hamnarnas utveckling komma att begränsas. Därigenom kan Sveriges utrikeshandel och varuförsörjning också komma att påverkas.

Region Skåne och de fyra stora hamnkommunerna i regionen driver gemensamt projektet ”Hamnutveckling i Skåne”. Beskrivningar och viljeyttringar har formulerats i en broschyr, ladda hem nedan. I broschyren, presenteras därmed föreslagna åtgärder kring hur infrastrukturen kan utvecklas för att stödja hamnutveckling och sjöfart. Dessutom ges en bakgrund som bland annat rör flöden, funktioner, ekonomi samt effekter vid uteblivna investeringar.

hamnutveckling-utrikeshandel-sek.jpg

Nästan en fjärdedel av den svenska import och exportens godsvolym och nästan en tredjedel av handelsvärdet går via någon av de skånska TEN-T hamnarna (Helsingborg, CMP Malmö, Trelleborg och Ystad).

Aktuellt

Ta del av webbinariet "Skånska hamnar - porten till Europa" som spelades in 2022-02-09

Webbinarium Skånska hamnar - 2022-02-09

DokumentSenast uppdaterad : 2024-01-05