Produktivitet och tillväxt i Skånes näringsliv

Syftet med denna rapport är att teckna en översiktlig bild av den ekonomiska utvecklingen i Skåne från 2000 till 2019.

publikationens omslagAnalysen fokuserar på ekonomisk tillväxt och produktivitetsutveckling i Skånes näringsliv i jämförelse med Stockholm, Västra Götaland och övriga län (aggregat). I rapporten beskrivs olika branschers bidrag till den ekonomiska tillväxten och produktivitetstillväxten i näringslivet. Utvecklingen under och efter pandemin berörs inte då det saknas aktuell regionalekonomisk statistik samtidigt som det är för tidigt för att skilja på strukturella och konjunkturella effekter av pandemin.

Dokument

  • Produktivitet och tillväxt i Skånes näringsliv

    ( .pdf, 1,6 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.