Referensgrupp för det fria konst- och kulturlivet

Referensgrupp för det fria konst- och kulturlivet är en konstområdesöverskridande referensgrupp för fria professionella konstnärer/kulturskapare.

Uppdraget innebär att referensgruppen i dialog med Region Skånes kulturförvaltning lyfter fram och formulerar det fria konst- och kulturlivets utvecklingsfrågor.

Under 2023 pausas referensgruppen i syfte att utveckla formerna för dialog med professionen och dess branschorganisationer i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.