Logotyp 3-30-300

3-30-300 i Skåne

3-30-300-regeln definierar en nivå på stadsgrönska som bidrar till att skapa hälsofrämjande urbana livsmiljöer.

Regeln har föreslagits av Cecil Konijnendijk van den Bosch - en internationellt erkänd forskare inom urban grönstruktur och naturbaserade lösningar och professor vid University of British Columbia, Kanada.

Syftet med regeln är att förtydliga behovet av grönska i städer genom mätbara och enkla riktlinjer. Regeln säger att varje person bör ha möjlighet att se tre träd från sin bostad, varje stadsdel bör ha en krontäckning på minst 30 % och alla ska kunna nå ett grönområde inom 300 meter från sin bostad.

Inom ramen för genomförandet av Regionplan för Skåne 2022–2040 har GIS-baserade analysmetoder utvecklats och tillämpats med syfte att undersöka hur stor andel av bostäderna i Skånes nio största städer, som uppfyller regeln samt föreslå förbättringsåtgärder. Tanken är att projektets resultat ska bli ett stöd för de skånska kommunerna i deras fysiska planering.

Analysmetoderna baseras på forskning och handlar om hur mycket träd och vegetation en stad behöver för att fungera väl som hälsofrämjande livsmiljöer, och för att kunna leverera de ekosystemtjänster som vi människor är beroende av.

Slutrapport

Webbinarium i 3-30-300 i Skåne – analysmetoder för grönare städer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.