3-30-300 i Skåne

En analysmodell för grönare och hälsosammare städer.

Framsidesbild 3-30-300 i SkåneSkåne är en starkt urbaniserad region, där den största andelen av befolkningen bor i tätorter/städer. Många städer har både parker, stadsnära natur och bostadsnära grönska. Men grönytorna riskerar att minska när städerna förtätas.

Som en del av genomförandet av Regionplan för Skåne 2022-2040 har Region Skåne i samarbete med konsultföretagen Spacescape och Geografiska Informationsbyrån utvecklat och tillämpat GIS-baserade metoder för att analysera den urbana grönstrukturen baserat på 3-30-300-regeln.

3-30-300-regeln bygger på följande tre riktvärden för stadsgrönska; minst 3 bostadsnära träd, minst 30 % krontäckning i stadsdelen och maximalt 300 meter mellan bostad och grönområde.

Dokument

  • 3-30-300 i Skåne slutrapport

    ( .pdf, 10,2 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.